Gestresste LED-algen maken meer olie

Arnoud van Diem, ondernemer en directeur van AF&F (Algae Food & Fuel) en van Biosoil,  kweekt algen op het terrein van ACRRES in Lelystad. Ij gebruikt zowel zonlicht als LED-lampen die licht van precies de goede golflengte voor de fotosynthese … Read more

Bel Roel

Ik weet niet hoe de Nederlandse overheid tegen haar rol aan kijkt in het proces van de ontwikkeling van de biobased economy.  Waarschijnlijk als initiator, inspirator en richtinggever. Daar is ook wel iets voor te zeggen. Samen met VNO ontwikkelde … Read more

Eerste Europees GM algenproject

Hoewel het officiële beleid van de Europese Commissie op het gebied van GMO-producten voor voedsel (groene biotech) nog steeds afwijzend is, komt er in de benadering van de industriële biotechnologie (witte biotech) toch verandering. Zeker waar het de toepassing van … Read more

Biobased economy in de polder

Herman Vermeer is boer in de Flevopolder. Hij verbouwt hutspot (aardappels, uien, winterpeen), tarwe, koolraap en tulpen op 70 hectare, maar daarnaast zit hij in een windcoöperatie met zijn buren. Samen hebben ze op hun land zes windturbines geïnstalleerd, gezamenlijk … Read more

True Price: het gelijk van Roefie Hueting

Wat mij opvalt bij duurzaamheidsconferenties is dat er zoveel ouderen, gepensioneerden dus, bij aanwezig zijn. Zeker, er zijn ook jongeren, maar die komen meestal uit hoofde van hun beroep. De ouderen hebben andere dingen gedaan tijdens hun arbeidzaam leven en … Read more

Oxfam Novib: liever te vroeg dan te laat

Eén van de dingen die ik heb geleerd bij het werken voor maatschappelijke organisaties, is dat je beter investeringen kunt aanpakken dan handel. Als ik een producent ervan kan overtuigen, bepaalde aanpassingen te doen in zijn investeringsbeleid (met betrekking tot … Read more

Plastic soep voor beginners

‘Iedereen kent inmiddels wel het fenomeen Plastic Soep.’ Deze zin hoor ik steeds vaker de laatste tijd. Toch zou ik niet graag diegenen te eten willen geven die er nog niet van gehoord hebben. En nog minder diegenen die ten … Read more

Novozymes (Denemarken) en Beta Renewables (Italië) gaan samenwerken in productie van biobrandstoffen uit cellulose

In Denemarken en Italië hebben Novozymes, de grootste producent van industriële enzymen ter wereld, en Beta Renewables, een van ’s werelds grootste producenten van biobrandstoffen en deel van de Gruppo Mossi & Ghisolfi, een overeenkomst gesloten om samen biobrandstoffen uit … Read more

Benzine uit lucht en water, zin en onzin

In kranten en op TV wordt de laatste weken veel aandacht besteed aan het maken van brandstoffen als benzine en diesel uit kooldioxide en water. Soms met sensationele koppen zoals in The Independent van 19 oktober: ‘Exclusief: Innovatieve wetenschappers maken … Read more

Biobrandstoffen zonder agro

Veel prijzen hebben ze al gewonnen voor hun innovatieve technologie. LanzaTech uit Nieuw Zeeland beschikt over een batterij bacteriën waarmee ze alle industriële afvalgassen en afvalproducten rechtstreeks kunnen omzetten in brandstoffen en chemische bouwstenen Sean Simpson, CSO van de onderneming … Read more

Tegen de plastic soep

‘Kijk, dit was de foto waardoor ik dacht dat ik er iets aan moest gaan doen’, zegt de Amsterdamse fotograaf Peter Smith. ‘Van welke rivier denk je dat deze foto is?’  ‘Van de Maas.’ De foto is genomen door Piet … Read more

Staatsbosbeheer: hout is concurrerend

‘Hout is concurrerend voor verwarming, wanneer het alternatief bestaat uit aardgas (tegen kleinverbruikers-tarieven) of stookolie,’ zegt Zwier van Olst. ‘Stadsverwarming is een uitstekende toepassing voor binnenlands geproduceerd hout. We hebben net een groot contract afgesloten met Stadsverwarming Purmerend BV en … Read more

Groei?

Onze wereld is gebouwd op groei. Zodra de economische groei inzakt, gaan de alarmbellen rinkelen: de pensioenen komen in gevaar, of de werkgelegenheid. Ook de meest rijke economieën van de wereld, zoals de onze, willen steeds verder groeien, dus toenemen … Read more

Europa blijft achter door aarzeling

‘Jullie willen altijd meteen de perfecte technologie invoeren’, zo hielden de Amerikanen ons Europeanen voor, bij het afsluitende debat van EFIB, vorige week in Düsseldorf. Waarbij EFIB staat voor: European Forum for Industrial Biotechnology and the Biobased Economy. De perfecte … Read more

De hele aardappel

‘We moeten de totale aardappel weer tot waarde brengen.’ Dit is in één zin de ambitie in de biobased economy van AVEBE, de coöperatie van aardappeltelers in Noord-Nederland. Om die te realiseren, beschikt de onderneming over talrijke ideeën voor kansrijke … Read more

Samen uit de crisis

Vergroening is nodig, ja het is de enige weg uit de crisis, zegt een op 8 oktober gestuurde brief van wetenschappers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan de kabinetsformateurs. Een groen industriebeleid is nodig. ‘Overal in Europa is vergroening van de … Read more

Een sigaar uit eigen doos

Minister Verhagen, EL&I, (minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dus eigenlijk minister van alles) startte meer dan een jaar geleden het topsectorenbeleid in Nederland waarin de beschikbare gelden voor onderzoek in een strak systeem gericht zouden worden op innovatie. … Read more

Leve Europa, trend 7: Europa was, is en blijft één van de belangrijkste leveranciers van kennis

De nieuwe wereld wordt gekarakteriseerd door meer lokale zelfvoorziening of zelfs autarkie, bijvoorbeeld in energiesystemen. Maar terwijl in het verleden autarkie stond voor gebrek en armoede, zal deze in de toekomst staan voor een hoog kennisniveau en regionaal zelfbewustzijn. De … Read more

Europese Commissie kijkt naar de regio’s

De bio-economie is een regionale zaak en Europa heeft dat nu ook ontdekt. Op een ‘hoorzitting’ in Brussel werd duidelijk dat de nieuwe welvaart lokaal en op het platteland wordt geschapen. De regio gaat vóór de nationale staat. ‘Ik loop … Read more

China kan al binnen vijf jaar kunstmatige fotosynthese en kunstvlees hebben

‘De Chinezen concentreren zich in hun research vooral op vier belangrijke onderzoeksgebieden: CO2-economie (waaronder de kunstmatige fotosynthese), zonne-energie (photo voltaics), methanol en de productie van kunstmatig vlees (artificial proteins).’ Dat zeggen Michael Carus, directeur en Fabrizio Sibilla, medewerker van het … Read more

Gunter Pauli en de ‘Blue Economy’

Het interessante van festivals als Springtij op Terschelling is dat je er af en toe volkomen onverwacht mensen met echt vernieuwende ideeën tegenkomt. Iemand als Gunter Pauli die het begrip ‘Blue Economy’ uitvond omdat de ‘Green Economy’ hem niet snel … Read more

Duurzaamheid als festival

Veel betrokkenheid bij duurzaamheid op het Springtij festival, vorige week op Terschelling. Maar niet bij de vertegenwoordigers van de energiesector, die wel zo moedig waren geweest om hun onduurzame beleid toe te lichten voor een zeer kritische zaal. Een kolenbelasting … Read more