MENU ZOEKEN

More with Less, Welcome to the Precision Economy

Precisie gaat afval opruimen en de economie een grote impuls geven, schrijven Alle Bruggink en Diederik van der Hoeven in hun nieuwe boek (in het Engels) ‘More with Less, Welcome to the Precision Economy’. Met precisie-technologie maken bedrijven betere producten: beter in kwaliteit, met minder verspilling en afval, met minder milieuvervuiling en energiegebruik, kortom duurzamer. En mensen gaan spullen gebruiken met meer precisie (minder verspilling): de deeleconomie. Maar er zijn ook dilemma’s, waarop de auteurs ingaan.

U kunt dit boek bestellen met het contactformulier op deze site, of door een mail te sturen aan info(at)biobasedpress.eu. Vermeld svp uw naam en adres. Wij sturen het boek per post aan u op. Kosten: € 20 incl. verzendkosten binnen Nederland. Buiten Nederland: € 20 plus verzendkosten. Verenigd Koninkrijk: £ 18 + £ 4 porti = £ 22, Verenigde Staten: $ 22 + $ 12 porti = $ 34, België en de meeste EU-landen: € 20 + € 5 porti = € 25. Voor andere landen: neem svp contact met ons op.
Zie ook onze site precisioneconomy.com.

Precisie-technologieën

Precisie-technologie dringt met grote snelheid door op vele terreinen. Neem de landbouw. Bij precisielandbouw gebruiken de boeren zo weinig mogelijk kunstmest en bestrijdingsmiddelen, namelijk alleen wanneer dat echt nodig is. Zij houden voortdurend het gewas in de gaten: met satellieten, met drones of gewoon op de grond. Bovendien gebruiken ze liefst precisietechnieken, zoals roofmijten of sluipwespen, in plaats van gifstoffen. Precisielandbouw geeft hoge opbrengsten en weinig milieuschade; de basis voor het oplossen van wereld-voedselproblemen. Ook op vele andere terreinen zijn precisie-technologieën snel in ontwikkeling: energie (vooral zonne-energie), nieuwe bijzondere materialen (vaak uit groene grondstoffen), slimme zuinige constructies (bruggen, gereedschappen). Biotechnologen kunnen tegenwoordig tot op het niveau van moleculen precisie-ingrepen doen; de natuur leert hen hoe ze dat moeten doen. Op vele terreinen laat de levende natuur de route naar precisie zien. Precisie geeft economische winst én minder schade voor de omgeving, een match van economie en duurzaamheid. Precisie zal de wereld gaan veroveren, de auteurs geven vele voorbeelden.


Voorbeelden van precisie: sterk verminderd waterverbruik in Nederlandse glastuinbouw (boven), hoeveelheid water nodig voor de productie van 1 kg tomaten in verschillende landen (onder).

Sociale precisie

Precisie stelt wel voorwaarden. Precisie-technologieën vereisen inzet en toewijding bij de mensen die ermee omgaan. Waar mensen worden opgejaagd om productie te maken, kunnen bedrijven er niet de voordelen van plukken. En in de statistiek kan precisie lijken op economische achteruitgang: productie kan dalen door lager materiaal- en energiegebruik bij slimme ontwerpen; en door sociale veranderingen als het delen van auto’s. De auteurs behandelen ook de dilemma’s die hiermee samenhangen. Welkom in de precisie-economie!

More with Less, Welcome to the Precision Economy. Uitgave Biobased Press, Amsterdam. ISBN 978-90-822760-1-5.
Op biobasedpress.eu hebben wij previews gepubliceerd: klik hier.