Watertekorten

Waterschaarste in India.

Watertekorten gaan een groot probleem worden in vele regio’s. Ook voor de industrie. Veel industrieën moeten hun watergebruik terugdringen – met behoud van het niveau van industriële productie, natuurlijk. Waterbesparende technieken krijgen nu meer belangstelling. Lux Research besteedde aandacht aan … Read more

PFAS probleem, eindelijk opgelost?

PFAS effecten

PFAS is een verzamelterm voor een grote groep fluorhoudende organische chemicaliën. Ze worden gebruikt als waterafstotende middelen, zoals in antiaanbakpannen, papier en coatings, verpakkingsmaterialen voor voedsel, stofwerende sprays en coatings, brandblussers, oppervlakte-actieve stoffen, verf, inkt, lijm, biociden en meer. Er … Read more

Resistentie tegen antibiotica

resistentie tegen antibiotica

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO verliezen we geleidelijk de strijd tegen ziekteverwekkers. Doordat de resistentie tegen antibiotica toeneemt; en doordat er te weinig antibiotica in de pijplijn zitten. In The Conversation geeft Allen Cheng de stand van zaken weer. Antibiotica, een … Read more

Voedselcrisis door klimaatverandering?

termperatuurverloop

Kunnen we in een voedselcrisis terecht komen door klimaat-verandering? Bedenk hoe groot de temperatuurschommelingen waren in Duitsland tussen 1881 en 2021. Hierdoor kunnen we het belang inzien van de taak die voor ons ligt. Oorspronkelijk gepubliceerd op de site van … Read more

Tegen greenwashing

greenwashing

De vraag naar duurzame producten groeit, op basis van een groeiend bewustzijn van milieuproblemen bij consumenten. Dit is een belangrijke aanjager van de industrie van groene producten. Bedrijven maken hun producten nu liever uit groene grondstoffen dan uit aardolie. Maar … Read more

RethinkX, een evaluatie

veranderingen

Volgens het recente RethinkX project zullen we in de jaren ’20 van deze eeuw revolutionaire veranderingen zien. Gedreven door grote ontwikkelingen in vijf sleutelsectoren van de economie: energie, verkeer en vervoer, informatie, voeding en materialen. Zien wij die veranderingen ook? … Read more

Het RethinkX project

RethinkX project

Het RethinkX project heeft recent gewezen op een nieuwe revolutie die eraan komt. Gebaseerd op grote vooruitgang bij vele technologieën; vooral bij informatie, energie, voedsel, verkeer en vervoer en materialen. Vijf sectoren die het overgrote deel uitmaken van onze economie. … Read more

Verneveld interferon als COVID-19 medicijn

interferon

In april en mei van 2020 onderzochten Engelse wetenschappers in een klein klinisch onderzoek het effect van inhalatie van verneveld interferon-bèta-1a (SNG001) op het ziekteverloop van COVID-19 patiënten. De resultaten zijn hoopvol en rechtvaardigen verder onderzoek. Longinfecties Als 71-jarige man … Read more

Het individu bestaat niet

individual

In de biologie woedt op dit moment een stevige discussie over het begrip individu. Daarin staan definities van bekende verschijnselen als symbiose en parasitisme op de helling. De discussie gaat niet meer alleen over planten en micro-organismen; ook zoogdieren en … Read more

De natuur als leidraad

Het manifest Walsen met de natuur is een logisch vervolg op de recente boeken van de opstellers, Alle Bruggink en Diederik van der Hoeven. Dat geldt met name voor hun laatste boek Natuurlijk! Logisch. Hoe de natuur ons steeds weer … Read more

Manifest ‘Walsen met de natuur’

Op 1 mei 2020 heeft Biobased Press het manifest ‘Walsen met de natuur’ gepubliceerd. In dit manifest wijzen wij op het belang van de wetenschap voor het oplossen van de grote mondiale problemen. Zoals opwarming van de Aarde, plasticvervuiling overal, … Read more

De natuur als leermeester!

Met veel plezier heb ik het boek Natuurlijk! Logisch. Hoe de natuur ons steeds weer voor verrassingen stelt van Alle Bruggink en Diederik van der Hoeven gelezen. Sterker nog, met grote interesse heb ik het bestudeerd. Bijna zonder uitzondering hebben … Read more

Holisme heeft de toekomst

Reductionisme, het reduceren van vraagstukken tot kleine onderdelen, is de basis van onze welvaart. Het bepaalt ook sterk ons maatschappelijk gedrag en onze kijk op de wereld. Daar kun je ver mee komen, maar zicht op het geheel kan verloren … Read more

Nieuwe Call for Proposals van BBI JU

Kort geleden heeft de Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU, één van de zeven Joint Undertakings onder het Horizon2020 programma, hun volgende Call for Proposals gepubliceerd, nummer zes op het tijdpad naar 2020. Tijdens een informatiedag in Brussel werd deze … Read more

Vermijd geen risico’s, maar beheers ze

Brexit en The Wall genereren niet alleen maar nieuws. Deze kwesties zorgen ook voor interessante commentaren die uiteindelijk ook op andere, of veel bredere, gebieden zoals de bio-economie van toepassing kunnen zijn. Daar waar ononderbroken ontwikkeling wordt belemmerd door risicovermijding, … Read more

Maakbaar leven vereist verantwoording en toezicht

De wens naar een maakbaar leven is een eindeloze ‘markt’, voor wetenschap, commercie en maatschappij. Diezelfde partijen zullen ook de spelregels moeten bepalen: verantwoording en toezicht. Een schier onmogelijke opgave, maar een opdracht die we nadrukkelijk onder ogen moeten zien. … Read more