Tegen greenwashing

greenwashing

De vraag naar duurzame producten groeit, op basis van een groeiend bewustzijn van milieuproblemen bij consumenten. Dit is een belangrijke aanjager van de industrie van groene producten. Bedrijven maken hun producten nu liever uit groene grondstoffen dan uit aardolie. Maar … Read more