Uitputting van fosfor

fosfor mijn

Fosfor is essentieel voor het leven op Aarde, zegt Chris Slootweg op zijn profielpagina van de Universiteit van Amsterdam. Het is een essentieel element in de wereld-landbouw. Het speelt een belangrijke rol in moderne wetenschap en techniek: organofosforverbindingen hebben veel … Read more

Eiwit: de uitdaging

eiwit

Eiwitten zijn een essentieel voedingsmiddel. Ondervoeding door te kort aan eiwit komt veel voor: ca. 10% van de wereldbevolking lijdt eraan. Terwijl de wereld toch genoeg eiwit voor iedereen produceert. Maar dit is niet gelijkelijk verdeeld. Wat kunnen we doen … Read more

Koolstofketenregeling: maak producenten fossiele brandstoffen medeverantwoordelijk voor opruimen CO2

Koolstofketenregeling

Deze zomer is de wereld opgeschrikt door rampen, waarschijnlijk veroorzaakt door klimaatverstoring. Wanneer zal de wereld serieus werk gaan maken van het beteugelen van broeikasgassen? Nederlandse onderzoekers hebben daartoe een nieuw instrument voorgesteld: de koolstofketenregeling. Een middel waarmee producenten van … Read more

Manifest ‘Walsen met de natuur’

Op 1 mei 2020 heeft Biobased Press het manifest ‘Walsen met de natuur’ gepubliceerd. In dit manifest wijzen wij op het belang van de wetenschap voor het oplossen van de grote mondiale problemen. Zoals opwarming van de Aarde, plasticvervuiling overal, … Read more

Het onderwijs staakt

Het Nederlandse basisonderwijs heeft een groot probleem, dat ook bio-economie ontwikkelingen aangaat. Er is een enorm leerkrachtentekort, weinig waardering voor het vak van leerkracht, en de salariskloof met het voortgezet onderwijs wordt door de sector dan nog netjes omschreven als … Read more

Introspectie en innovatie gaan niet samen: ‘In Nederland vinden we onszelf al snel behoorlijk goed.’

Het kabinet heeft missies vastgesteld om grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Om realisatie van deze missies te ondersteunen, stellen Kennissectoren nu zogenoemde Kennis- en Innovatie Agenda’s op. Om meer te leren over de plannen rond de bio-economie las ik … Read more

Biobased zakendoen voor Nederland in Midwest VS

Een maand geleden ben ik met twee mede-stagiaires aangekomen in Chicago om te werken op het Consulaat-Generaal van Nederland. Ik ga de mogelijkheden onderzoeken voor biobased zakendoen voor Nederlandse bedrijven in Midwest VS, en daarvoor contacten leggen. Alleen een circulaire … Read more

Geopolitiek van informatie, het nieuwe conflictgebied

Geopolitiek van fossiele, minerale en agrarische grondstoffen gaat minder belangrijk worden, zo concludeerden wij in vier artikelen. Maar een nieuwe geopolitieke dimensie wordt snel overheersend: de geopolitiek van informatie. De betrouwbaarheid van informatie neemt af. Met sociale media scheppen mensen … Read more

Jonge boeren en het ontbreken van grootschalige agrarische innovatieprojecten

Afgelopen week bezocht ik een netwerkbijeenkomst over plattelandsontwikkeling. Dit aandachtsgebied ligt wat verder weg van directe bio-based ontwikkelingen, maar zal niettemin door de bio-based economie worden beïnvloed. Eén van de deelnemers noemde het ontbreken van grootschalige agrarische innovatieprojecten. Ik bezocht … Read more

Voedsel en water als geopolitieke wapens

Kunnen voedselvoorziening en toegang tot schoon water zich ontwikkelen tot geopolitieke wapens, zoals jarenlang fossiele energie? Daarvoor zou er een structurele onbalans moeten bestaan tussen voedsel en water aan de ene kant, en de bevolkingsgroei aan de andere kant. Maar … Read more

Veel bio-based strategieën, nationale bio-economie strategieën doen gedateerd aan

Bij de laatste EFIB in oktober 2017, in Brussel, leken nationale bio-economie strategieën achter te lopen op marktontwikkelingen en bedrijfsvisies. De huidige bio-based bedrijfsstrategieën gaan richting circulaire economie, en daarmee verder dan duurzaamheid in termen van koolstofarm en schone energie. … Read more

Geen neonicotinoïden? En dan?

Vorige maand werd opnieuw een groot onderzoek over neonicotinoïden (neonics) gepubliceerd in Science. Groepen als Greenpeace en Friends of the Earth die geen neonicotinoïden willen, reageerden heftig; het onderzoek lijkt aan te tonen dat ‘neonicotinoïden schade berokkenen aan de gezondheid … Read more

Biologen moeten kunnen programmeren

In een interview over digitalisering van onderwijs, Onderwijs moet de voordelen van ICT gebruiken, verschenen in NRC op 8 mei  2017, werd de voorzitter van de Onderwijsraad, tevens hoogleraar onderwijseconomie, gevraagd of digitalisering een nieuw vak moet worden. Haar antwoord: … Read more

Green Deal, smeerolie in het systeem

‘Laat duizend bloemen bloeien,’ zei voorzitter Mao lang geleden. Het is ook een begrip dat van toepassing zou kunnen zijn op het aantal en de verscheidenheid van het ongewone fenomeen van de Green Deal, een innovatiehulp van het Nederlandse ministerie … Read more

Tweede Kamer ontvangt boek Groene Groei

Ons boek ‘Groene Groei’ heeft de aandacht getrokken van het Nederlandse parlement. Op 18 november konden de schrijvers het boek aanbieden aan de commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Tweede Kamer nodigde schrijvers uit Wij zijn verheugd over … Read more

Naomi Klein: vluchten kan niet meer

Waar kunnen we nog heen als de zeespiegel gaat rijzen als gevolg van de opwarming van de aarde? In industrielanden zullen mensen voorlopig tamelijk veilig zijn. Zelfs in laaggelegen gebieden als Nederland, die zich voorlopig wel tegen het wassende water … Read more

Groene transitie in Europa: hoe snel?

Op de conferentie waar het rapport ‘Opportunities for the fermentation-based chemical industry’ werd gepresenteerd, spraken wij ook met Marcel Wubbolts, CTO van DSM en voorzitter van BIC (het Biobased Industry Consortium). Hoe snel denkt hij dat de groene transitie kan … Read more