Tweede Kamer ontvangt boek Groene Groei

Ons boek ‘Groene Groei’ heeft de aandacht getrokken van het Nederlandse parlement. Op 18 november konden de schrijvers het boek aanbieden aan de commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer.

aanbieding Tweede Kamer
Aanbieding van ‘Groene Groei’ aan de leden van de Tweede Kamer: Roos Vermeij (PvdA, voorzitter), Stientje van Veldhoven (D66), Eric Smaling (SP), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA), Reinette Klever (PVV) en Anne-Wil Lucas (VVD).

Tweede Kamer nodigde schrijvers uit

Wij zijn verheugd over de belangstelling van de politici. Wij denken dat een groot publiek ‘Groene Groei’ moet lezen, en dat geldt ook voor politici. Ten eerste weten nog veel te weinig mensen wat groene groei betekent en wat biobased economy inhoudt. Welke kansen biedt dit? Hoe gaan we die realiseren en wat betekent dit voor de samenleving? En verder hebben de meeste mensen een veel te negatief beeld van de Nederlandse economie en van de mogelijkheden om de komende 25 jaar ons geld te verdienen. Waar zijn we goed in in dit land en hoe kunnen we dat omzetten in producten en diensten die we in het buitenland kunnen verkopen? In ‘Groene Groei’ doen we uit de doeken hoe goed de Nederlandse economie er in feite voorstaat, op basis van de uitgesproken keuze van het innovatieve bedrijfsleven voor duurzaamheid; en dat wilden we ook melden aan de leden van de Tweede Kamer.

Bijzonder was dat ex-leden van de WTC, de Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy, ons hierbij kwamen ondersteunen. Het initiatief voor ‘Groene Groei’ is voortgekomen uit deze overheidscommissie, bestaande uit onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zes jaar geleden werd deze door het Ministerie (toen nog het Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbehoud) ingesteld om een lange-termijn visie op de biobased economy te ontwikkelen. Een visie die is neergelegd in twee zeer goed ontvangen rapporten voor het Ministerie van Economische Zaken. Toen de commissie stopte met haar activiteiten wilden wij, de schrijvers de visie van de commissie en onze eigen ideeën hierover breder uitdragen wat leidde tot het boek ‘Groene Groei’ dat op 20 oktober is verschenen. Onze toespraak bij deze aanbieding, en een managementsamenvatting van onze boek, publiceren wij binnenkort op deze site.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Plaats een reactie