Walsen met de natuur – een manifest

De druk om onze levensstijl aan te passen loopt hoog op. Wij mensen hebben niet goed voor de natuur gezorgd. Opwarming van de Aarde, plasticvervuiling overal, achteruitgang van insecten, welvaartsziekten door een slecht voedingspatroon en risico’s op pandemieën zoals de coronacrisis. Maar onverwachte vrienden komen ons te hulp: moderne wetenschap en technologie. Met innovaties die de kracht van de natuur pakken en overnemen en niet tegen haar in gaan. Walsen met de natuur. Als in een dans. Een nieuwe levensstijl.

Download Manifest en Toelichting >>

(pdf opent in nieuw venster)

Technologie lijkt soms alleen een middel om ons leven aangenamer te maken: auto, wasmachine, koelkast, cv. Maar technologie kan ook echte problemen oplossen en daarmee de maatschappij wezenlijk veranderen: antibiotica, de computer, de groene revolutie die de wereld heeft gered van hongersnood.

Er is een nieuwe generatie technologieën opgekomen. Daarmee kunnen we onze urgente problemen aanpakken. Innovaties die zorgen voor een nieuw evenwicht tussen natuur, cultuur en economie. Energie uit zon en wind, moderne biotechnologisch-chemische industrie, precisielandbouw en kunstmatige intelligentie. De nieuwste wetenschappelijke inzichten in de natuur gaan ons daarbij helpen. We leren de natuur te kopiëren en niet meer te blokkeren. We kijken van de natuur af hoe slim zij werkt. Land- en tuinbouw gebruiken steeds minder vergif maar sturen de natuur bij met haar eigen middelen. De industrie gebruikt steeds meer natuurlijke processen, die weinig energie nodig hebben en nauwelijks afval achterlaten. Energie uit zon en wind is meebewegen met de natuur. Een nieuwe levensstijl komt op, die overeenstemt met haar. Dit is een revolutie, en we staan nog maar aan het begin ervan.

Vaak duurt het lang voordat de mensheid problemen echt aanpakt. Het lijkt wel of wij eerst een ramp nodig hebben. Maar dan kunnen we bergen verzetten en nieuwe terreinen ontginnen. Vijftig jaar geleden waarschuwde de Club van Rome voor ondergang van de wereld door vervuiling en voedseltekort. Nu is zonne-energie volop in ontwikkeling, wordt de chemische industrie snel schoner en produceert de wereld voldoende voedsel voor steeds meer mensen. De mensheid heeft de waarschuwingen van toen ter harte genomen. We kunnen nu hetzelfde doen met opwarming van de Aarde, plasticvervuiling, resistentie tegen bestrijdingsmiddelen en onverwachte bedreigingen voor de gezondheid. Maar dan sneller. En in symbiose met de natuur.

Die nieuw ontdekte technieken moeten steun en erkenning  krijgen. Van de publieke opinie; en door maatregelen van overheden. Onze gedachten moeten veranderen en onze levensstijl; en ook onze structuren. Gevestigde belangen die roepen ‘dat het niet zo erg is’ moeten naar de achtergrond. Wetenschappelijk onderzoek, de bron van nieuwe technieken, moet naar de voorgrond. En alles tegelijkertijd; van meer en beter fundamenteel onderzoek tot innovaties en investeringen, en regels om deze te beschermen. Want maatregelen zonder nieuwe technieken zijn vreugdeloos: minder autorijden, minder plastic gebruiken. En technieken zonder nieuwe maatregelen zijn tandeloos.

Het is opwindend, deze nieuwe verhouding tot de natuur vorm te geven. Een verhouding waarin de mens niet meer superieur is, maar aanvaardt partner te zijn in een groter geheel. Wij kunnen dat doen in ons persoonlijke leven door meer respect voor de natuur. En we kunnen ruim baan geven aan die nieuwe technologie, geïnspireerd door de natuur en vooral in samenwerking met de natuur. Wij kunnen het juiste doen. Met nieuw enthousiasme.

Wij bieden dit manifest aan in de overtuiging dat wij als mensheid ook onze nieuwe problemen te boven kunnen komen. Met slimheid, zelfvertrouwen en aanpassingsvermogen. En door te walsen met de natuur: met meer respect voor deze eeuwige partner.

Mei 2020