Natuurlijk! Logisch

Hoe de natuur ons steeds weer voor verrassingen stelt

Sinds twee eeuwen gebruikt de mensheid chemische en biotechnologische middelen om onkruid en ongedierte te bestrijden. Maar de natuur is geen willoos stuk staal. Ze reageert met resistentie. Ook al is een gif in het begin heel doeltreffend, binnen vijftig jaar komt de natuur er onderuit. Soms al binnen tien jaar. Hetzelfde geldt voor genetisch veranderde gewassen. Er komen planten of insecten die zich niet meer op de oude manier laten bestrijden. De natuur stelt ons steeds voor verrassingen. En dan moeten we weer iets nieuws verzinnen.

Bestellen:

U kunt het boek Natuurlijk! Logisch bestellen door € 15,95 over te boeken op bankrekening NL88INGB 0005 040787 t.n.v. Biobased Press onder vermelding van ‘Natuurlijk! Logisch’. Vermeld s.v.p. ook uw naam en adres. BIC: INGBNL2A. U kunt ook het bestelformulier gebruiken onder aan de overzichtspagina met onze publicaties. Of koop het boek bij de boekhandel. 

Wat kunnen we leren van de Natuur?

Blijven we proberen, de natuur te bestrijden? Zodat zij zich tegen onze maatregelen zal blijven verzetten? Die vraag is in onze tijd nog eens extra dringend. Want wij hebben de natuur gebruikt als dumpplaats voor ons afval. Niet-afbreekbaar plastic; het komt in de oceaan, met 20.000 ton per dag. En kooldioxide, ook afval, ook al een onhandelbaar probleem. We moeten misschien wel gaan leren van de natuur. Ook in de wetenschap – juist in de wetenschap. Zodat we met de natuur kunnen walsen, in plaats van haar te dwingen. Maar dat is maar beeldspraak. Wel beeldspraak die we in dit boek uitwerken.

We hebben dit ‘leren van de natuur’ samengevat in zeven ‘lessen’. Op basis van recente ontwikkelingen in de wetenschap. En het merkwaardige: eigenlijk is geen van die lessen opzienbarend. Ze komen goed overeen met onze intuïtie. Zo’n intuïtie is op zich niet genoeg om ons handelen bij te sturen en te gaan leren van de natuur. Maar wel als daar goede argumenten voor worden gegeven. Zoals in dit boek.

Les 1. Niets verdwijnt: alles wat wij doen duikt ergens anders weer op
Les 2. De natuur is ongelooflijk slim, we moeten er beter naar kijken hoe zij het doet
Les 3. Wij proberen alles te vereenvoudigen – de natuur maakt het complex en is juist daardoor zo precies
Les 4. De natuur kan veel processen tot op het atoom nauwkeurig regelen – en wij ook, als wij daarvan leren
Les 5. Genetische modificatie is natuurlijk en nuttig en komt ongelooflijk veel voor
Les 6. Wij zullen de levende natuur nooit helemaal naar onze hand kunnen zetten
Les 7. De ultieme les: denken en werken vanuit het geheel