MENU ZOEKEN

Vermijdt geen risico’s, maar beheers ze

Beheersing van risico's. Foto: Jean Scheijen, FreeImages.

Brexit en The Wall genereren niet alleen maar nieuws. Deze kwesties zorgen ook voor interessante commentaren die uiteindelijk ook op andere, of veel bredere, gebieden zoals de bio-economie van toepassing kunnen zijn. Daar waar ononderbroken ontwikkeling wordt belemmerd door risicovermijding, is het noodzakelijk te leren om risico beter te duiden en om methodes te vinden