MENU ZOEKEN

posts sorted by: Alle Bruggink

Chemie versus bacterie, # 26. Ontwikkeling van penicilline buiten VS en VK

Chemie versus bacterie, # 25. Omzien en doorgaan

Chemie versus bacterie, # 24. Chemische formules

Chemie versus bacterie, # 23. Ere wie ere toekomt?

Chemie versus bacterie, # 22. ‘America First’

Chemie versus bacterie, # 21. Nog steeds geen kilo

Chemie versus bacterie, # 20. Schaalvergroting

Chemie versus bacterie, # 19. De slag om Engeland

Chemie versus bacterie, # 18. De sulfa’s verslagen!

Chemie versus bacterie, # 17. Het Oxford team

Chemie versus bacterie, # 16. De Sulfa’s staan voor

Chemie versus bacterie, # 14. Raadsels en toeval

Chemie versus bacterie, # 13. November 1921 en September 1928

Chemie versus bacterie, # 12. Lessen voor de toekomst

Chemie versus bacterie, # 11. Hoogmoed komt voor de val

Chemie versus bacterie, # 10. Internationale erkenning

Chemie versus bacterie, # 9. Tussen twee vuren

Chemie versus bacterie, # 8. Het succes van de sulfa’s; met een zwarte rand

Chemie versus bacterie, aflevering 7. Aspirine

Wie zijn wij? Het microbioom opnieuw bekeken

Chemie versus bacterie, aflevering 6. Gerhard Domagk en Prontosil, de eerste sulfa

100 jaar strijd tussen chemie en bacterie, aflevering 5. Een kleurig voorspel

100 jaar strijd tussen chemie en bacterie, aflevering 3. Mercurochroom, Ehrlich’s chemotherapie op z’n Amerikaans

100 jaar strijd tussen chemie en bacterie, aflevering 2. Paul Ehrlich, Salvarsan en chemotherapie

100 jaar strijd tussen chemie en bacterie, aflevering 1. Louis Pasteur vs. Robert Koch

De 100-jarige oorlog tussen chemie en bacterie, in 100 afleveringen

Het individu bestaat niet

Boekbespreking: biostimulantia voor duurzame landbouw

Europese productie van generieke medicijnen na corona

Biomedicijnen in opkomst

Nieuwe grootmachten in de farmaceutische industrie?

Is big farma de weg kwijt?

Coronapandemie en energietransitie

Nieuwe antibiotica – hun ontwikkeling stagneert. Waarom?

Holisme heeft de toekomst

Maakbaar leven vereist verantwoording en toezicht

Tetra-ethyllood, het schandaal dat nooit is uitgebarsten

Geopolitiek van informatie, het nieuwe conflictgebied

De rol van de chemie bij vermindering van plastic afval

Voedsel en water als geopolitieke wapens

En hier komt… More with Less

Bioplastics: maak een eind aan de verwarring

Energieopslag in de transitie

Economen, luister: de aarde is GEEN gesloten systeem

De houdbaarheid van de groene chemie

Naar een meer duurzame geneesmiddelenproductie

Biotechnologisch geproduceerd voedsel: positionering en winstmarge

Psychologie van innovatie: biotechnologie moet leren luisteren!

Vertrouwen is de basis voor succesvolle R&D

Energieneutraal in plaats van schaliegasvrij

Denkfouten met CO2

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 3: Schoon fossiel

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 2: Zon en wind

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 1: De rol van biomassa

Omgaan met de complexiteit van biomassa

Voorbij food/fuel: betrek de chemie bij de strijd tegen honger