MENU ZOEKEN

posts sorted by: Alle Bruggink

Chemie versus bacterie, # 9. Tussen twee vuren

 Gerhard Domagk. Photo: Wikimedia Commons.

We hebben nog niet het hele verhaal over de sulfa’s in Duitsland tijdens WO II verteld. Voor de geïnteresseerde lezer is het al genoemde boek van John E. Lesch zeer aan te bevelen: The First Miracle Drugs, How the sulfa drugs transformed medicine. In groot detail vertelt de schrijver hoe gevaarlijk en omslachtig hoofdpersonen als

Wie zijn wij? Het microbioom opnieuw bekeken

Chemie versus bacterie, aflevering 6. Gerhard Domagk en Prontosil, de eerste sulfa

100 jaar strijd tussen chemie en bacterie, aflevering 5. Een kleurig voorspel

100 jaar strijd tussen chemie en bacterie, aflevering 3. Mercurochroom, Ehrlich’s chemotherapie op z’n Amerikaans

100 jaar strijd tussen chemie en bacterie, aflevering 2. Paul Ehrlich, Salvarsan en chemotherapie

100 jaar strijd tussen chemie en bacterie, aflevering 1. Louis Pasteur vs. Robert Koch

De 100-jarige oorlog tussen chemie en bacterie, in 100 afleveringen

Het individu bestaat niet

Boekbespreking: biostimulantia voor duurzame landbouw

Europese productie van generieke medicijnen na corona

Biomedicijnen in opkomst

Nieuwe grootmachten in de farmaceutische industrie?

Is big farma de weg kwijt?

Coronapandemie en energietransitie

Nieuwe antibiotica – hun ontwikkeling stagneert. Waarom?

Holisme heeft de toekomst

Maakbaar leven vereist verantwoording en toezicht

Tetra-ethyllood, het schandaal dat nooit is uitgebarsten

Geopolitiek van informatie, het nieuwe conflictgebied

De rol van de chemie bij vermindering van plastic afval

Voedsel en water als geopolitieke wapens

En hier komt… More with Less

Bioplastics: maak een eind aan de verwarring

Energieopslag in de transitie

Economen, luister: de aarde is GEEN gesloten systeem

De houdbaarheid van de groene chemie

Naar een meer duurzame geneesmiddelenproductie

Biotechnologisch geproduceerd voedsel: positionering en winstmarge

Psychologie van innovatie: biotechnologie moet leren luisteren!

Vertrouwen is de basis voor succesvolle R&D

Energieneutraal in plaats van schaliegasvrij

Denkfouten met CO2

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 3: Schoon fossiel

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 2: Zon en wind

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 1: De rol van biomassa

Omgaan met de complexiteit van biomassa

Voorbij food/fuel: betrek de chemie bij de strijd tegen honger