MENU ZOEKEN

posts sorted by: Alle Bruggink

Maakbaar leven vereist verantwoording en toezicht

Tetra-ethyllood, het schandaal dat nooit is uitgebarsten

Geopolitiek van informatie, het nieuwe conflictgebied

De rol van de chemie bij vermindering van plastic afval

Voedsel en water als geopolitieke wapens

En hier komt… More with Less

Bioplastics: maak een eind aan de verwarring

Energieopslag in de transitie

Economen, luister: de aarde is GEEN gesloten systeem

De houdbaarheid van de groene chemie

Naar een meer duurzame geneesmiddelenproductie

Biotechnologisch geproduceerd voedsel: positionering en winstmarge

Psychologie van innovatie: biotechnologie moet leren luisteren!

Vertrouwen is de basis voor succesvolle R&D

Energieneutraal in plaats van schaliegasvrij

Denkfouten met CO2

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 3: Schoon fossiel

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 2: Zon en wind

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 1: De rol van biomassa

Omgaan met de complexiteit van biomassa

Voorbij food/fuel: betrek de chemie bij de strijd tegen honger