MENU ZOEKEN

One Response

  1. Carel Wreesmann 20 september 2021 at 10:01 | | Reply

    => … het succes van hun Expansine.
    Volgens #27 was Expansine de merknaam voor patuline, dat net als penicilline, een chemische stof is, dat uitgescheiden wordt door een schimmel en een sterke antibacteriële werking heeft, maar dat giftig is voor de mens.
    Kennelijk, zo lees ik in #27, was er heel even de gedachte in Delft, dat dit product gelijk was aan het penicilline van de Engelsen en Amerikanen. Wellicht heeft die mislukking de Duitsers op het verkeerde been gezet, waarna zij het onderzoek in het lab van Gist wat minder scherp in de gaten zijn gaan houden? Zo konden de onderzoekers daar vrijwel ongestoord verder gaan en met de hun speurtocht naar Bacinol, dat het juiste penicilline bleek te zijn?
    Volgens deze zienswijze zou de flop van Expansine wel degelijk hebben kunnen bijgedragen aan het succes van Bacinol?

Leave a Reply