MENU ZOEKEN

Methaanuitstoot kan klimaatakkoord van Parijs ondermijnen

New York City bij nacht. Steden blijken belangrijke bronnen van methaanuitstoot te zijn. Foto: Wikimedia Commons.

In de laatste tien jaar is de concentratie van methaan in de atmosfeer gestegen tot onverwacht hoge waarden. Methaangas, CH4, is een 25 keer zo sterk broeikasgas als kooldioxide, CO2. Daarom is dit geen goed nieuws voor onze pogingen, de temperatuurstijging van de aarde te beperken tot 2oC, of zelfs 1,5oC. Het probleem is, zoals

Klimaatverandering: bomen komen te hulp

Klimaatdiscussie mist besef van urgentie

De lange aanlooptijd van windmolens

Insecten gaan achteruit, overal ter wereld. Hoe bezorgd moeten we zijn?

Vruchtbare bodems als koolstofopslag

Tetra-ethyllood, het schandaal dat nooit is uitgebarsten

Betaalbare duurzame huizen

Is het leven maakbaar? 3.3 Welzijn voor allen

Earth Overshoot Day, of de kracht van ondergangsberichten

BP stelt duurzame energie verwachtingen bij – too little, too late

Verkeerde vraag: kunnen we milieueffect loskoppelen van groei van het BNP?

Kleine zonnepanelen zijn een goed begin bij zonne-energie

Duurzaamheid en moralisme, houd ze gescheiden

Waarom groeit duurzame energie snel?

Perspectief op duurzame energie verandert snel

Genetische manipulatie goed voor duurzaamheid

Energieproducerende landschappen

Oproep om oxo-afbreekbare plastics te verbieden

Geopolitiek van duurzame energiebronnen

Geopolitiek van duurzaamheid

Naar circulaire mode

Systeemveranderingen die duurzame energie gaan helpen

Systeemkosten van duurzame energie – het niet-vertelde verhaal

Zonnecelindustrie naar de TW-schaal

Zonne-energie wordt dominant in de energievoorziening

Toelatingsproces van insecticiden: meer logica en sociale wetenschap s.v.p.

Verbod op neonicotinoïden, of niet, of iets anders

Neonicotinoïden en bijen: een verhitte strijd zelfs over feiten

Bijensterfte: zullen we ooit de echte oorzaak weten?

Een gezond verstand of 50-50-40 energiescenario. Deel 2: duurzame energie

Een gezond verstand energiescenario. Deel 1: de wereldvraag naar energie

Onderwijs in duurzaamheid

Duurzame materialen hebben labels en lobby’s nodig

Duurzaam bouwen is horizontaal organiseren

Daan Bruggink: natuurlijk bouwen met ORGA

Band met de natuur herstellen – de nieuwe duurzaamheid

Gene drive: de nieuwe discussie

Fosfaat en fosfor, zorg er goed voor

Duurzame biomassa essentieel voor vermindering CO2-uitstoot, zegt macro-economisch rapport

Roundup discussie: het lijkt wel het klimaatdebat

We zijn niet goed in systeemdenken

Controverses over genetische modificatie, deel 2: wat is er mis met Monsanto

Sprongsgewijze veranderingen, een lichtpuntje in het klimaatdebat

Microplastics in scrubs en cosmetica: topje van de ijsberg

Rudy Rabbinge: genetische modificatie heeft veel perspectief maar draagt ook risico’s in zich voor de wereldvoedselvoorziening en het milieu

Zijn polyolefinen echt goedkoper dan duurzame alternatieven?

Naar een meer duurzame geneesmiddelenproductie

Nationale dag van de duurzaamheid in het hoger onderwijs

Kunnen producten uit synthetische biologie duurzaam zijn?

De stille wonderen van energiebesparing

Groene Groei, managementsamenvatting

Duurzame industrie heeft potentie

Windenergie in Nederland: de storm is nog niet gaan liggen

Vlees is prima! Geen probleem voor wereldvoedselvoorziening, zegt Rudy Rabbinge

Energieopslag: de noodzakelijke aanvulling op duurzame energiebronnen

Recycling van autobanden door devulkanisatie

Energieneutraal in plaats van schaliegasvrij

Denkfouten met CO2

Glocal project: het experiment van Ecover op Mallorca

Grootschalige toepassing van zonne-energie vereist een ander energiesysteem, zegt Wim Sinke (ECN)

Duurzaam, houdbaar of juist afbreekbaar?

Ecover: duurzaamheid, daar gaat het om

Ontwerpregels voor de groene industrie, no.4: het draait om elegantie

Ontwerpregels voor de groene industrie, no.2: wees zuinig met materialen

Pier Vellinga (Wageningen UR): duurzaamheid loont, en emancipeert bovendien

Liever groene chemie dan groene energie

Het water tot de lippen

Technologie, geen bedreiging meer

Bioraffinage als sleutel tot de circulaire economie

Eerste fairtrade én klimaatneutrale koffie op de markt

Hoop op de toekomst in de Nederlandse windenergie

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 3: Schoon fossiel

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 2: Zon en wind

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 1: De rol van biomassa

Duurzaamheid vereist andere besluitvorming in bedrijven

Fosforterugwinning, een urgente zaak

Biobrandstoffen hebben de voedselvoorziening vrijwel niet beïnvloed, tot nu toe

Denken voorbij schaliegas

Duurzaamheid ook lastig onderwerp binnen de biobased economy

Zoeken naar duurzame materialen

Veel romantiek in de food/fuel discussie

Autarkisch bouwen

Patricia Osseweijer: infrastructuur belangrijk voor duurzaamheid

Omgaan met de complexiteit van biomassa

Jan Rotmans: veel creativiteit in de transitie naar de biobased economy

Oxfam Novib nog altijd veel te hard

Kerststal vangt CO2 als kolencentrales het niet doen

Schaliegas: de bewoners van de Cevennen blijven alert

Oxfam Novib: wij komen in actie tegen biobrandstoffen vanwege de huidige ontwikkelingen

Het morele oordeel ‘voedsel moet niet worden verstookt’ is niet vol te houden

Hebben we biobrandstoffen nodig? Jazeker!

Oxfam Novib: liever te vroeg dan te laat