Groene daken

De aarde warmt op; en bij die opwarming worden steden nog eens extra getroffen. Bebouwing houdt ingestraalde warmte vast. Steden moeten dringend worden vergroend, al was het alleen maar om hen leefbaar te houden. Groene daken zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Ze kunnen zorgen voor 2oC verkoeling, binnenshuis zelfs voor 4oC.

groene daken
Lanxmeer groen dak, Foto: Lamiot, Wikimedia Commons.

Groene daken bij particulieren

Maar soms geeft het veranderende klimaat juist extra regenval, met overstromingen tot gevolg. Ook bij de strijd daartegen helpen groene daken. Deze vangen het hemelwater op. Ze fungeren als een spons, waarbij de onderlaag van het groene dak het water vasthoudt, samen met de plantenwortels. Bij extreem weer komt er daardoor minder water in het riool. Groene daken zijn ook goed voor de biodiversiteit: vogels en insecten vinden er voedsel en nieuw leefgebied. En of dat nog niet genoeg is, de verkoelende werking van een groen dak zorgt voor een hoger rendement van zonnepanelen.

In Nederland is de Stichting Nastuur & Milieu nu begonnen met een campagne voor groene daken. In Nederland, zo zeggen ze, kunnen nog 2 miljoen platte daken vergroend worden, dat is ruim 21 miljoen m2. Veel van deze daken zijn kleiner dan 20 m2: schuurtjes, garages en uitbouwtjes. Daken van deze oppervlaktes kunnen door particulieren zelf gemakkelijk van een tapijt met sedumplanten worden voorzien.

De Peperklip
gebouw ‘De Peperklip’ in Rotterdam van boven (nog niet met groen dak). Foto: Wikimedia Commons.

Grote dak-oppervlakken

Ook grote dakoppervlakken kunnen worden vergroend – dat is werk voor vaklieden. Een groot project is het dak van congres- en concertgebouw de Doelen in Rotterdam.  Het platte dak van 2.581 m² wordt bedekt met een grote variatie aan groen en er komt een systeem op voor waterberging met een capaciteit van 300 m³. Onder de beplanting wordt een systeem met kratten aangebracht, waarin regenwater wordt opgeslagen. Bijzonder is de grote variatie aan planten. Op het dak komen verschillende soorten inheemse kruiden, bollen, siergrassen, planten en heesters. Er komen vijf insectenhotels en de begroeiing trekt bijen, vlinders en vogels aan. Het groen draagt zo bij aan meer biodiversiteit in de stad.

Ook in Rotterdam ligt woongebouw De Peperklip. Het gehele 7.600 m2 grote dak is in 2020 vergroend, nu ‘het langste natuurdak van Nederland’. De aanleg gebeurde samen met renovatie van het dak, dat anders het extra gewicht niet had kunnen dragen. Toch kon de extra laag slechts tussen de zes en twintig centimeter dik zijn. Binnen die beperking hebben de ontwerpers zoveel mogelijk plantensoorten een kans gegeven zich te ontwikkelen. Over zo’n dertig vakken zijn vier thema’s van natuurontwikkeling verdeeld. Van boven af kunnen vogels en insecten die verschillen zien, wat leidt tot extra biodiversiteit.

In de stad zijn groene daken nu noodzaak, bij de aan de gang zijnde klimaatverandering. Veel betrokkenen – particulieren, huiseigenaren, gemeentebesturen – kunnen ervoor zorgen dat zulke projecten snel worden gerealiseerd.

Interessant? Lees dan ook:
Klimaatverandering: bomen komen te hulp
Ecomimicry: stedelijke landschappen verrijken
Stro, een zeer goed bouwmateriaal

(Visited 27 times, 1 visits today)

Plaats een reactie