MENU ZOEKEN

posts sorted by: Diederik van der Hoeven

Plastic etende organismen

De erfenis van Charles Darwin

De voortdurende strijd tegen het onkruid

Lokale optimalisatie tegen congestie op het stroomnet

Plantaardig bont

Na lithium-ion batterijen: natrium-ion batterijen

Hout verduurzamen

Krachtig klimaatbeleid of vrijheid voor consumenten?

Klimaatverandering aanpakken met zelfbemestende gewassen

Thermische batterijen die zonne- en windenergie opslaan

IJzerpoeder als energiedrager

Tien keer zoveel zonne-energie

Chemie versus bacterie, # 68. Grenzen aan de gezondheidszorg

Tegen verwoestijning

Chemie versus bacterie, # 67. Technologische ontwikkeling, grote veranderingen

Naar lagere methaanuitstoot

Chemie versus bacterie, # 66. De evolutionaire wapenwedloop

Chemie versus bacterie, # 65. Grenzen aan de maakbaarheid

Zeewier, een veelzijdig gewas

Chemie versus bacteriën, # 62. Kruidengeneeskunde

Een plantaardig dieet zou een groot klimaateffect hebben

Is de mutatiesnelheid constant? Evolutietheorie nog lang niet af

Chemie versus bacterie, # 60. Plantaardige antibiotica: knoflook

Lowtech en zijn betekenis voor duurzaamheid

Marktintroductie van PHAs

Chemie versus bacterie, # 56. Bacteriofagen: bijna vergeten, maar….

Schimmels voor gezonde bossen

Methaanuitstoot baart zorg

De dood weerstaan – zullen ze ooit slagen?

Biologische gewasbescherming

Micro-organismen die plasticvervuiling opruimen

Bos als conflictbron

Zonneparken, kansen en problemen

De mythe van de maagdelijke natuur

RethinkX: het nieuwe Organisatiesysteem

RMI: snel en winstgevend naar duurzame energie

Vervoer als Dienst

De ontmanteling van de koe

RethinkX: de kern

Het RethinkX project

Bt aubergine project in Bangladesh, een update

Samenwerking in de natuur

Veel diversiteit in voedselgewassen gaat verloren

Integratie van PV in de economie

Ambities voor zonne-energie

Gevouwen oevers, bouwen met de natuur

Groene daken

Koolstofketenregeling: maak producenten fossiele brandstoffen medeverantwoordelijk voor opruimen CO2

Beleid inzake duurzame materialen? Probeer verboden en heffingen

Ecomimicry: stedelijke landschappen verrijken

Steeds meer vleesvervangers

Biowapens en supersoldaten, gentechnologie voor oorlogsdoeleinden

Zonne- en windenergie: meer erkenning

Naar netto nul uitstoot van kooldioxide

Marihuana: wat we wel en niet weten

Chemie versus bacteriën, # 15. Antibacteriële middelen uit het verleden

Alternatieven voor leer hebben kans

De kracht van subtiliteit

Uitwisseling van genetisch materiaal, een nieuw mechanisme

Zeewier als bron van voedsel en nuttige producten

Voedselbos: voedsel produceren in biodiversiteit

Valkuilen bij risicoanalyse van kernenergie

Transitie met gebruik van de bestaande energie-infrastructuur

Nuttig gebruik van CO2, een groeisector

Houten vensters

Chemische en materialenindustrie moet innoveren

Goedkope energieopslag in de versnelling

100 jaar strijd tussen chemie en bacterie, aflevering 4. Opkomst van de chemie

Duurzaam tegen kern – de keus is al gemaakt

Energiebeleid: kies niet alleen koolstofarm – schep een nieuw energiesysteem

Nieuwe materialen uit groene grondstoffen

Een strategie ter vermindering van dierproeven

Pandemieën: voorkomen is beter dan genezen

Sluiten van de plasticketen

Plastic recycling: dringend nodig, heel lastig

Industrieel hout, de nieuwe technologie

Bouwhout, oud en nieuw bouwmateriaal

Een oplossing voor het Sargassum probleem

Biostimulering van planten, een nieuw hoofdstuk in de landbouw

Resistentie tegen antibiotica, en hoe die te overwinnen

Estaan, een natuurlijke vervanger van sulfiet in wijn

Snelle en langzame revoluties

De oplossingen zijn er al!

Nieuwe techniek voor het maken van drinkwater

Veganistisch leer voor duurzame mode

Zelfvoorziening moeilijker dan gedacht

EASAC: vaak geen lagere uitstoot van CO2 bij verbranding van biomassa

Recycling van batterijen: tijd om er iets aan te doen

Batterijtechnologie ontwikkelt zich snel

Prestaties en duurzaamheid, motor achter de vraag naar groene chemicaliën

Verlies in de voedselketen verminderen door beter management en nieuwe technologieën

Van monocultuur van zonnepanelen naar meervoudig landgebruik