MENU ZOEKEN

posts sorted by: Diederik van der Hoeven

Duurzame viskwekerijen

Methaanuitstoot kan klimaatakkoord van Parijs ondermijnen

Niet panikeren over eikenprocessierups

Boomschors: een ongebruikte grondstof

Naar ecologische persoonlijke verzorging, en andere BIO hoogtepunten

Cannabis: een nieuwe commerciële kans

IPBES en daarna: moeten we bang zijn voor wereldwijde ecologische achteruitgang?

GreenTech 2019: nieuwe gewassen en technieken

Compromis steeds vaker onderdeel van oplossing

Van energietransitie naar precisie-economie

Indoor farming: goede en betaalbare groenten voor steden

Wetenschappelijke doelstellingen voor duurzaamheid in bedrijven

Biozonnecellen: steeds een stap verder

CCU, Carbon Capture and Utilization, als grondstof zelfs beter dan biomassa

De lange aanlooptijd van windmolens

Microalgen, schoonmakers van het milieu en bron van voedingsmiddelenadditieven

MaterialDistrict Rotterdam 2019: fantasievolle nieuwe materialen

Eiwitten efficiënter produceren en gebruiken

Kringlooplandbouw, het toekomstmodel

Moderne biotechnologie: ontwikkelt die zich te snel?

Rob Baan (Koppert Cress): groenten zijn gezond, maar wij mogen dat niet claimen

Vruchtbare bodems als koolstofopslag

Indirecte effecten, we zien er vaak aan voorbij

Bio-energie: prima, uit restmateriaal

Grenzen aan gebruik van biomassa

Club van Rome 50 jaar

Gezonde bodems voor een productieve bio-economie

Duurzame koolstof, de sleutel tot een duurzame chemische industrie

Het is bewezen: Séralini heeft ongelijk. Wat gaat de EU nu doen?

Earth Overshoot Day, of de kracht van ondergangsberichten

Verjonging door biotechnologie, voor wie?

De biowetenschap van onsterfelijkheid

Gezond oud worden en de wetenschap van het eeuwige leven

Energiebesparende materialen geïnspireerd door hagedissenhuid en schorswantsen

Microkristallijn cellulose: veelzijdig en effectief

Duurzame chemicaliën bouwen de biobased economy

GMO tegenstanders raken van alle kanten ingesloten

Sterkste biomateriaal ooit

BP stelt duurzame energie verwachtingen bij – too little, too late

Verkeerde vraag: kunnen we milieueffect loskoppelen van groei van het BNP?

Biologisch is geen goed kwaliteitskeurmerk – en wel hierom

Circulaire bio-economie: ongemakkelijke verbintenis van begrippen, tot nu toe

Duurzaamheid en moralisme, houd ze gescheiden

Biobeton en andere bouwmaterialen uit lokale grondstoffen

Klonen van apen: van kwaad tot erger of een doodlopende weg?

Nieuwe materialen als inspiratiebron voor de mode-industrie

Omega-3 vetzuren gemaakt uit maïs door mariene algen

Zelfherstellend beton volop in ontwikkeling

Veel keuze in biobased materialen bij Material Xperience

Innovatief beton: we hebben er dringend behoefte aan, het is er, we gebruiken het niet

Waarom groeit duurzame energie snel?

Genetisch veranderd voedsel

Perspectief op duurzame energie verandert snel

Bioraffinage van zeewier: veel werk, hoge verwachtingen

Genetische manipulatie goed voor duurzaamheid

Genetisch aangepast spinrag

Kunstmatig spinrag, imitatie van ‘het taaiste materiaal ter wereld’

Kunstmatige zijde: een bijna overwonnen biotechnologisch probleem

Donut economie, of waarom economen meer kennis moeten nemen van technologie

Plastic afval: laten we daar in 10 tot 15 jaar een eind aan maken

Geopolitiek van fosfaat in een biobased economy

Energieproducerende landschappen

Geopolitiek van duurzame energiebronnen

Geopolitiek van duurzaamheid

Systeemveranderingen die duurzame energie gaan helpen

Cellulose nanofibrillen maken biobased 3D printen mogelijk

Slimme elektriciteitsnetten: de kracht van kleinschaligheid

Nano3Bio: veelbelovende resultaten voor chitosan

Systeemkosten van duurzame energie – het niet-vertelde verhaal

Zonnecelindustrie naar de TW-schaal

Zonne-energie wordt dominant in de energievoorziening

Stro, een zeer goed bouwmateriaal

Kipster, een nieuw hoofdstuk in diervriendelijk kippen houden

Rubber uit paardenbloemen, ontwikkeld door KeyGene, WUR en Vredestein

Eerste generatie bio-ethanol is toe aan herwaardering, zegt nova-Instituut

Nuttig gebruik van landbouwafval

Chitosan, een slapende reus die gewekt gaat worden

Groene basischemicaliën: een update

Cyrene, een groen oplosmiddel ter vervanging van giftige stoffen

Losgeslagen wetenschappelijke fantasie

Geen neonicotinoïden? En dan?

Paptic, geen plastic, eerder een nieuw soort papier

Nederlands ecomodernisme: nuchter en praktisch maar ook een kruistocht tegen de milieubeweging

Ziekte van Duchenne CRISPR behandeling: alleen voor mensen met geld of goede connecties?

Toelatingsproces van insecticiden: meer logica en sociale wetenschap s.v.p.

Verbod op neonicotinoïden, of niet, of iets anders

Neonicotinoïden en bijen: een verhitte strijd zelfs over feiten

Bijensterfte: zullen we ooit de echte oorzaak weten?

Nanocomposieten, precisiematerialen

Precisietuinbouw: wat de consument wil

Hele oogst benutten

Precisie, teken van een nieuwe tijd