Piekgas

Hoewel piekgas (peak gas) wereldwijd nog niet aan de orde is, is Nederland inmiddels over The Hill. Het grootste gasveld van Europa, ruim 50 jaar geleden ontdekt, is voor twee derde leeg. En dat overblijvende een derde deel kunnen we … Read more

PBL-WRR-AWT-WTC

Er lijkt maar één mogelijke manier te bestaan waarop Nederland in de toekomstige wereld kan blijven meedoen: creëer een kennissamenleving – en dat is veel meer dan een kenniseconomie – waarin de circulatie van kennis permanent wordt gestimuleerd. Vier instanties … Read more

Waarom Europa haar eigen tweede-generatie biobrandstoffenbeleid ondermijnt, terwijl de VS snel vooruit gaat

Het Europese biobrandstofbeleid werd eerder dit jaar geherformuleerd, om de ontwikkeling van tweede-generatie biobrandstoffen te bevorderen. Maar dit lijkt weinig effect te hebben: terwijl in Europa inderdaad tweede-generatie biobrandstoffen uit voedselafval worden geproduceerd, is er maar één Europese fabriek die … Read more

EFIB, nu moet het!

Stond EFIB vorig jaar nog in het teken van gespannen verwachtingen over al het nieuwe in de biobased economy, ditmaal in Brussel was de stemming eerder ‘nu moet het gebeuren in Europa, anders missen we de boot’. Daarvoor waren goede … Read more

Goede beslissing, verkeerde argumenten

Het Europese Parlement heeft gesproken. Biobrandstoffen moeten terug van 10 naar 6% bijmenging in 2020. Is dat erg of is dat juist goed? En waarom? Volgens Europese cijfers zouden biobrandstoffen in 2020 sterk bijdragen aan de stijging van de voedselprijzen. … Read more

Vraaggestuurd onderzoek? Geloof het maar niet!

Een druppel op een gloeiende plaat. Zo kun je hoeveelheid geld wel noemen die, binnen het Topsectorenbeleid, voor de ‘innovatiemotor’ van de Nederlandse economie, het Midden- en Klein Bedrijf beschikbaar is voor innovatie. Twee miljoen euro per Topsector. Gezamenlijk hebben … Read more

Lokale democratie en belastingheffing in een biobased society

Besluitvorming in de samenleving wordt steeds meer gecentraliseerd. Ministeries winnen aan macht ten opzichte van gemeenten en provincies; Europa wil steeds meer nationale besluitvorming ‘harmoniseren’. Daarmee krijgen lokale democratische organen steeds minder te zeggen. Een tendens die in de circulaire … Read more

De circulaire economie, een maatschappij zonder infrastructuur?

De kwetsbaarheid van onze hoogtechnologische samenleving is geen politiek of maatschappelijk thema. Maar kwetsbaar zijn we. Denk aan de millenniumbug.  We zijn volledig afhankelijk van infrastructuren op regionale, nationale of zelfs wereldwijde schaal. Al onze maatschappelijke verworvenheden hangen bijvoorbeeld af … Read more

Schaliegas is een kans, ook voor Europa

Schaliegas is geen bedreiging, het is een kans. Het zal de hele wereld ten goede komen wanneer de VS hun kolencentrales omschakelen naar gas en daarmee hun CO2-uitstoot sterk reduceren. En Europa moet een passend antwoord geven: door zijn gasprijs … Read more

Tegen de plastic soep

‘Kijk, dit was de foto waardoor ik dacht dat ik er iets aan moest gaan doen’, zegt de Amsterdamse fotograaf Peter Smith. ‘Van welke rivier denk je dat deze foto is?’  ‘Van de Maas.’ De foto is genomen door Piet … Read more

Europa blijft achter door aarzeling

‘Jullie willen altijd meteen de perfecte technologie invoeren’, zo hielden de Amerikanen ons Europeanen voor, bij het afsluitende debat van EFIB, vorige week in Düsseldorf. Waarbij EFIB staat voor: European Forum for Industrial Biotechnology and the Biobased Economy. De perfecte … Read more

De hele aardappel

‘We moeten de totale aardappel weer tot waarde brengen.’ Dit is in één zin de ambitie in de biobased economy van AVEBE, de coöperatie van aardappeltelers in Noord-Nederland. Om die te realiseren, beschikt de onderneming over talrijke ideeën voor kansrijke … Read more

Een sigaar uit eigen doos

Minister Verhagen, EL&I, (minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dus eigenlijk minister van alles) startte meer dan een jaar geleden het topsectorenbeleid in Nederland waarin de beschikbare gelden voor onderzoek in een strak systeem gericht zouden worden op innovatie. … Read more

Europese Commissie kijkt naar de regio’s

De bio-economie is een regionale zaak en Europa heeft dat nu ook ontdekt. Op een ‘hoorzitting’ in Brussel werd duidelijk dat de nieuwe welvaart lokaal en op het platteland wordt geschapen. De regio gaat vóór de nationale staat. ‘Ik loop … Read more

Lars Hansen (Novozymes): Europa moet zijn beleid en financiële steun synchroniseren

De groene industrie gaat het CO2-probleem verlichten, en regionale ontwikkeling en arbeidsplaatsen op het platteland scheppen. Zegt Lars Hansen, Directeur Europa van Novozymes, een van de leidende Europese bedrijven in de biobased economy. Maar Europa moet zijn beleid en financiële … Read more

Het alcoholprobleem van de Europese Commissie

De Europese Commissie komt mogelijk terug op haar bijmengverplichting en wil die verlagen van 10 naar 5%. De ethanolindustrie is woedend en beticht de Commissie van een ’onverantwoordelijke ommekeer in het biobrandstoffen-beleid’. Kan dit gevolgen hebben voor de groene chemie? … Read more

Schaliegas in Europa

Bericht in het kader van de discussie op deze site over schaliegas. De Milieucommissie van het Europees parlement is van mening dat de lidstaten voorzichtig moeten omgaan met boringen naar schaliegas totdat de risico’s beter bekend zijn. Dat meldt de … Read more

Topsectorbeleid, een mission impossible?

Onderzoeksgeld moet meer worden gebruikt voor innovatie in het bedrijfsleven en minder voor fundamenteel wetenschappelijk werk. Dat is de korte samenvatting van het nieuwe Nederlandse innovatiebeleid, het ‘topsectorenbeleid’. Maar het topsectorenbeleid loopt niet soepel, en de financiering van wetenschappelijk onderzoek … Read more