Schaliegas in Europa

Bericht in het kader van de discussie op deze site over schaliegas. De Milieucommissie van het Europees parlement is van mening dat de lidstaten voorzichtig moeten omgaan met boringen naar schaliegas totdat de risico’s beter bekend zijn. Dat meldt de nieuwsbrief GroenLinks Europa.

Volgens Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, zitten er nog grote gaten in de Europese wetgeving waardoor het milieu en de waterkwaliteit grote risico’s lopen. Hij meldt in de nieuwsbrief dat de Nederlandse waterschappen de zorgen van het Europarlement delen. Daarnaast vraagt hij zich af of de bij het boren gebruikte chemicaliën wel zijn toegestaan onder de Europese wetgeving. De Commissie heeft onlangs een studie gepresenteerd waarin staat dat deze boringen grote risico’s met zich mee kunnen brengen voor het grondwater en de biodiversiviteit. Bas Eickhout noemt schaliegaswinning een doodlopende weg en meldt dat Frankrijk bijvoorbeeld al een moratorium op schaliegaswinning uitgeroepen. De Groene fractie van Europa is een campagne tegen de winning van schaliegas gestart.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Plaats een reactie