MENU ZOEKEN

4 Responses

 1. Wilhelmina 7 februari 2013 at 10:02 | | Reply

  Inschakelen van de agrosector is inderdaad uiterst belangrijk. Ik zou dat nog scherper willen stellen. We hebben een betere manier van produceren nodig, lokaal en omgevingsbewust. In een woord te vatten in permacultuur.

 2. Henk van Dalen 13 februari 2013 at 12:13 | | Reply

  Er is voldoende voedsel in de wereld. Er zijn echter honderden miljoenen mensen die niet in staat zijn voedsel te kopen hoe groot de voorraad voedsel ook is. Het is beter om daar eerst aandacht aan te besteden.

 3. Joost van Kasteren 13 februari 2013 at 13:53 | | Reply

  Suikerunie is al bezig met dit concept. Diksap wordt opgeslagen en kan worden gebruikt als grondstof voor de chemie en als grondstof voor voedingsmiddelen.

 4. Hans Langeveld 30 mei 2013 at 11:45 | | Reply

  Flexibel inzetten van grondstoffen (food, fuel, biobased) is een sympathiek idee maar heeft volgens mij grote gevolgen voor (planning, operationeel management) van industrie. In feit bestaat deze situatie nu al; in de VS en EU liggen fabrieken van biobrandstoffen regelmatig stil als prijzen van grondstoffen (vooral mais, koolzaad) te hoog zijn. Bij dalen van prijzen worden ze weer opgestart.

  Ik zou willen pleiten voor meer flexibiliteit in de teelt van de grondstoffen voor voedsel en andere toepassingen. Grote prijsfluctuaties ontstaan vooral bij ontsporen van evenwicht in vraag en aanbod. Dit komt doordat vraag sterk toeneemt (bv toepassing in biobrandstoffen) of aanbod achterblijft (bv door misoogst agv droogte).

  Veel teeltbeslissingen worden maar één keer per jaar genomen. Stimuleren van kortgroeiende teelten kan gebruikt worden om de ergste fluctuaties op te vangen. Bij achterblijven van het aanbod (of bij sterke toename van de vraag) kunnen op relatief korte termijn extra teelten ingezet worden (bv soja/koolzaad na wintertarwe in gematigde gebieden, mais als tweede teelt in Brazilie). Zou goed zijn hier een programma voor op te zetten met zowel onderzoek als (teelt)begeleiding. Te financieren uit kleine heffing op termijncontracten van grote voedselgewassen.

Leave a Reply