Is het leven maakbaar? 3.2 Over planetaire grenzen

Moeder Aarde

Educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen (Nelson Mandela). Hans Tramper is emeritus-hoogleraar Bioprocestechnologie Wageningen Universiteit en reflecteert in een aantal essays op de geschiedenis van zijn vakgebied. Zijn stukken werden tot nu … Read more

Innovaties: heb ik wat gemist?

BiofuelsDigest, ‘s werelds meest gelezen biofuels dagblad, zoals ze trots beweren, concludeerde in mei van dit jaar dat ‘het tempo van uitvindingen en veranderingen te hoog is … om een jaarlijkse selectie te maken of om kwartaal- of zelfs maandelijkse … Read more

Circulaire bio-economie: ongemakkelijke verbintenis van begrippen, tot nu toe

Twee begrippen, de bio-economie en de circulaire economie, hebben veel gemeen maar lijken tot verschillende werelden te behoren. Voorstanders van de circulaire economie behandelen de bio-economie als een randverschijnsel dat draait om biologische afbraak; terwijl de bio-economie niet voldoende de … Read more

Bioplastics: maak een eind aan de verwarring

De naam bioplastics geeft veel verwarring en zal dat naar mijn overtuiging blijven doen. Het verschil tussen bio als gemaakt-uit-groene-grondstof en bio als biologisch afbreekbaar dringt niet door tot het grote publiek. Nu het probleem van de plastic soep belangrijker … Read more

CRISPR-Cas: prijswinnende technologie?

Volgens Piet Borst, vooraanstaand kankeronderzoeker, zullen degenen die de Nobelprijs verdienen voor de ontwikkeling van de CRISPR-Cas technologie, deze niet krijgen. Zij, dat zijn de microbiologen die het moeizame, basale onderzoek verrichtten en de kennis genereerden die nodig was om … Read more

Brexit gaat niet over de EU

De zwaarst mogelijke straf die je in een Europees land kunt krijgen is gevangenisstraf. Zo’n langdurige vrijheidsberoving is sterk onwenselijk voor een mens. Wie gevangen zit verlangt naar vrijheid, en verhalen waarin een gevangenis betrokken is gaan daarom bijna altijd … Read more

Gentech: de geschiedenis herhaalt zich

Opnieuw was er een oproep tot matiging op het terrein van gentech, afgelopen augustus in Science. Een groep van 26 onderzoekers vroeg om veiligheidsmaatregelen op het gebied van gene drives. Eigenlijk om een bezinningsperiode . Het was niet de eerste … Read more

Economen, luister: de aarde is GEEN gesloten systeem

Veel maatschappijdeskundigen beroepen zich op fundamentele natuurwetten om hun argumenten kracht bij te zetten. Prima, zolang hun interpretatie ook wetenschappelijk aan de maat is. Daar ontbreekt het helaas nogal eens aan. Economen beschouwen de planeet aarde als een gesloten systeem … Read more

In memoriam Wiero Beek

Toen in de jaren ’70 de discussie over het milieuprobleem losbarstte, was Wiero Beek, toen researchdirecteur bij Unilever, een van de eerste industriëlen die het probleem serieus namen. Hij zette zijn volle intellectuele bagage in voor die taak. Bewonderenswaardig: in … Read more

Connecting Industries, een mooi boek met beperkingen

Het eerste boek op tomatenpapier heeft uiteraard te maken met duurzaamheid. Het heet ‘Connecting Industries’ met als ondertitel ‘Duurzaamheid en Innovatie in de Noordzeedelta’. Schut Papier, een kleine gespecialiseerde papierfabriek uit Heelsum, ontwikkelde het papier van tomatenstengels en biedt dit … Read more

Eén bio-economie, twee werelden

Op het eerste gezicht leek de gedachtewisseling zo goed bij de bijeenkomst ‘Een duurzame bio-economie in 2030: zijn we op de goede weg?’. Belegd door de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, in de wandelgangen meestal commissie-Corbey genoemd naar haar voorzitter. Maar onder … Read more

De ‘Club van Roel’

Veel mensen denken dat de Nederlandse overheid maar een onduidelijk industriebeleid voert. Maar soms probeert die overheid wel degelijk een lange-termijn visie te ontwikkelen. Die dan ook in de praktijk resultaat blijkt op te leveren. Zo’n voorbeeld is het werk … Read more

Naar een ambitieus Europa

In het steeds meer eurosceptische Nederland krijgen intellectuelen juist meer belangstelling voor Europa. Het ronduit pro-Europese essay ‘Der Europäische Landbote’ van de Oostenrijkse romancier en essayist Robert Menasse is vertaald in het Nederlands. En het dikke boek van de Belgische … Read more

Vierhuizen, geboortedorp van Sicco Mansholt

Het is een tamelijk onbekend stukje Nederland, het uiterste noordwesten van Groningen waar het Reitdiep, komend van Groningen, in de voormalige Lauwerszee – sinds 1969 Lauwersmeer – uitloopt. Misschien komt het door de watersnood van 1953 dat de worsteling van … Read more

De biobased society, een betere wereld?

Betekent de overgang naar de biobased society dat we een betere wereld binnentreden? Je denkt in eerste instantie van wel: terug naar de natuur of zo. Jean Jacques Rousseau en de Fysiocraten, maar dan op een hoger technologisch niveau; omvangrijker … Read more