Biobased is kortcyclisch denken

orga architecten biobased

Biobased is eigenlijk een tak van circulair, zegt Daan Bruggink van ORGA architecten. De circular economy kent twee cirkels: de technische en de biologische. In de biologische cirkel zitten natuurlijk de echte natuurlijke materialen : hout, riet, houtvezel, vlas, enzovoorts. … Read more

Daan Bruggink: natuurlijk bouwen met ORGA

Daan Bruggink

Daan Bruggink, een van de vlaggendragers van duurzaam bouwen in Nederland, wil vooral natuurlijk bouwen. ‘Bij ORGA kijken we als eerste naar een natuurlijke vorm,’ zegt hij. ‘Ten tweede naar natuurlijke technieken zoals biomimetica, biomimicry. Bijvoorbeeld, een ijsberenhuid is zwart … Read more

Brexit gaat niet over de EU

De zwaarst mogelijke straf die je in een Europees land kunt krijgen is gevangenisstraf. Zo’n langdurige vrijheidsberoving is sterk onwenselijk voor een mens. Wie gevangen zit verlangt naar vrijheid, en verhalen waarin een gevangenis betrokken is gaan daarom bijna altijd … Read more

Bamboe, veelzijdige grondstof

Bamboe is een veelbelovende groene grondstof. Hij wordt niet alleen veel gebruikt als bouwmateriaal (naar schatting een miljard mensen wonen in  huizen van bamboe), we kunnen er tegenwoordig ook kleding van maken en sommige soorten zijn eetbaar. Het is één … Read more

Elon Musk en heel veel batterijen

“Goedkope batterijen zullen de hernieuwbare energiemarkt revolutionair veranderen,” schreef de Britse oud-minister Chris Huhne afgelopen zondag in the Guardian. Bij het aanbod van hernieuwbare energiebronnen wordt doorgaans niet gekeken naar stocks (opslag) maar naar flows (stromen). Er is geen reservoir … Read more

Waarom duurzaamheid zo moeilijk te verkopen is

Duurzaamheid is een lastig onderwerp. Meestal willen gesprekspartners nog wel accepteren dat wij mensen activiteiten ondernemen die gevaar opleveren voor de planeet, ecosystemen, toekomstige generaties, planten, dieren. Maar vervolgens hebben ze grote moeite met suggesties dat het menselijk handelen, en … Read more

Debrief Rio+20

Teleurstelling en vastberadenheid. Dat waren overheersende gevoelens bij de terugblik op Rio+20, 19 juli in Den Haag. Teleurstelling over het gebrek aan resultaat: slechts de bevestiging van al gemaakte afspraken, zonder nadruk op hun urgentie. Zoals de Nederlandse delegatieleider Kitty … Read more