MENU ZOEKEN

One Response

  1. Anne Marie Brand 5 september 2012 at 14:29 | | Reply

    Actueel onderwerp dat ook in de politieke debatten gelukkig meer aandacht krijgt. Interessant boek in het kader van grote lijnen en visie is Vijf over twaalf van Rob de Wijk.
    Rob de Wijk verbindt de verschuivende machtsevenwichten in de wereld, die te maken hebben met opkomende economieën, en de behoefte aan grondstoffen voor technologisch hoogwaardige voorzieningen zoals ict, zonnecellen, windmolens. De verkrijgbaarheid van deze grondstoffen zal voor Nederland, en de ons omringende landen, naar alle waarschijnlijkheid afnemen. De opkomende economieën, zoals China, beschikken namelijk zelf over een deel van deze specifieke grondstoffen. En zij willen deze voor hun eigen welvaart behouden.
    In Nederland en de ons omringende landen, het Westen, worden we zo uitgedaagd om een nieuwe positie in te nemen. Rob de Wijk ziet mogelijkheden in andere vormen van handelscontacten, en hij benadrukt het belang van technologische innovatie. Vooral bij dat laatste punt zie ik een verbinding met duurzaamheid. Namelijk de uitdaging, en ook noodzaak, om op een slimme en toekomstbestendige manier om te springen met de natuurlijke hulpbronnen die ons ter beschikking staan. Wellicht komen we dan bij heel andere grondstoffen dan zeldzame metalen e.d.

Leave a Reply