Voedselcrisis door klimaatverandering?

termperatuurverloop

Kunnen we in een voedselcrisis terecht komen door klimaat-verandering? Bedenk hoe groot de temperatuurschommelingen waren in Duitsland tussen 1881 en 2021. Hierdoor kunnen we het belang inzien van de taak die voor ons ligt. Oorspronkelijk gepubliceerd op de site van … Read more