Het RethinkX project

Het RethinkX project heeft recent gewezen op een nieuwe revolutie die eraan komt. Gebaseerd op grote vooruitgang bij vele technologieën; vooral bij informatie, energie, voedsel, verkeer en vervoer en materialen. Vijf sectoren die het overgrote deel uitmaken van onze economie. ‘We staan op de drempel van de snelste en diepste verandering met de meeste gevolgen in de hele menselijke geschiedenis,’ zegt hun website. Wie zijn deze mensen, en houden hun claims wel stand?

RethinkX verwacht dat sleuteltechnologieën bij elkaar komen in de jaren 2020-2030, en daarmee de vijf basissectoren van onze economie overhoop gaan gooien. Wij onderzoeken deze claim in een aantal artikelen. Deze publiceerden wij op 31 oktober, 6 november, 13 november, 19 november, 29 november en 4 december 2021.

RethinkX is een onafhankelijke denktank, opgericht door onderzoekers en schrijvers James Arbib en Tony Seba. Zij ‘analyseren en voorspellen snelheid en schaal van technologische omwentelingen en de betekenis ervan voor de hele samenleving.’ Hun analyses worden gebruikt door grote bedrijven. RethinkX claimt dat hun voorspellingen over zonne-energie, elektrische voertuigen, batterijen, verkoop van traditionele auto’s, pieken van de oliebehoefte enz. steeds correct zijn gebleken. Vanaf 2018 hebben ze een aantal rapporten gepubliceerd, waaronder Rethinking Transportation 2020-2030, Rethinking Food and Agriculture 2020-2030, Rethinking Energy en Rethinking Humanity. We gaan hier in de komende artikelen dieper op in.

RethinkX project
Voeding is een van de sectoren met groot klimaateffect. Foto: tarweveld bij Moshav Neve Michael. Davidbena, Wikimedia Commons.

Klimaat-verandering

Natuurlijk hebben ze in het RethinkX project ook nagedacht over klimaatverandering; voorafgaand aan de wereldwijde conferentie over dit onderwerp in Glasgow. ‘Op het eerste gezicht lijkt het een enorme taak, de wereldeconomie onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen,’ zo schrijven zij, ‘doordat broeikasgassen overal worden uitgestoten – bij elk product, en elke technologie, industrie, dienst, en subsector.’ Maar bij RethinkX ontdekten ze dat ‘de overgrote meerderheid van de uitstoot – meer dan 90% – afkomstig is van 3 grote sectoren: energie, voedsel, en verkeer en vervoer.’ Dit inzicht is allesbepalend, schrijven ze. Want het betekent dat we onze aandacht moeten concentreren op deze sleutelsectoren. We hoeven onze welvaart niet op te geven, maar moeten kiezen aan welke technologische ontwikkelingen we voorrang gaan geven. En weten waar we de kracht van de markt willen gaan gebruiken, en waar die van overheden.

‘Het opgeven van economische voorspoed voor het klimaat pakt dit probleem van de verkeerde kant aan. Net alsof we verspreiding van het coronavirus willen stoppen door geen adem meer te halen,’ zegt James Arbib tegen globalnewswire.com. In plaats daarvan moeten we doorbraken mogelijk gaan maken bij energie, voeding en verkeer en vervoer, om het proces vaart te geven.

zonnepaneel
Zonne-energie moet een belangrijk deel van de nieuwe ontwikkeling dragen. Foto: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, Wikimedia Commons.

Het RethinkX project en de S-curve

Centraal in het RethinkX project staat het idee dat ontwikkelingen vaak een S-curve volgen. In het begin gaat de ontwikkeling traag; van een afstand zou men kunnen denken dat deze nog een hele tijd in beslag zal nemen. Maar als de gebeurtenissen een drempel overgaan (bijvoorbeeld als de prijs van een dienst goedkoper wordt dan die van zijn concurrenten), kunnen ze ineens veel vaart krijgen. Ze kunnen de samenleving totaal verrassen. Totdat aan het eind de markt verzadigd raakt en de ontwikkeling weer afremt. Dit proces vindt plaats bij individuele producten. Op het moment zitten zonnepanelen er bijvoorbeeld midden in. Tony Seba breidde dit model uit naar de hele samenleving omdat ‘we op het niveau van de samenleving dezelfde processen en dynamiek zien als bij de opkomst van nieuwe producten op sectorniveau.’ Het RethinkX project stelt dat we dit proces moeten herkennen, en er gebruik van maken.

Om de toekomst te begrijpen zouden we de ontwikkelingen in de vijf basissectoren van de economie bij elkaar op moeten tellen. Of misschien nog beter met elkaar vermenigvuldigen. De centrale stelling van het RethinkX project is dat elk van deze vijf sectoren ‘overhoop gegooid zal worden in de periode 2020-2033, dat de kosten met een factor 10 of meer omlaag gaan, terwijl tien keer zo efficiënte productieprocessen 90% minder natuurlijke hulpmiddelen zullen gebruiken, met 10 tot 100 keer minder afval.’ Zou dat waar kunnen zijn?

Artikelen

In zes artikelen zullen we een overzicht geven van het RethinkX project, zijn conclusies en aanbevelingen. We zullen dieper ingaan op de veranderingen bij verkeer en vervoer en voeding, en daarbij ook onze visie geven over het eigenaardige gebrek aan doelmatigheid in ons huidige systeem van personenvervoer. In een apart stuk bezien we de visie van RethinkX over de nieuwe organisatieprincipes. Dit is het moeilijkste onderdeel van veel toekomststudies, vaak vergeten door andere futuristen. In een slotartikel zullen we commentaar leveren op het project en het vergelijken met de stukken en boeken die we zelf over deze onderwerpen hebben geschreven.

Interessant? Lees dan ook:
De kracht van subtiliteit
Denkfouten met CO2
Manifest ‘Walsen met de natuur’

(Visited 29 times, 1 visits today)

Plaats een reactie