Nieuwe Call for Proposals van BBI JU

Kort geleden heeft de Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU, één van de zeven Joint Undertakings onder het Horizon2020 programma, hun volgende Call for Proposals gepubliceerd, nummer zes op het tijdpad naar 2020. Tijdens een informatiedag in Brussel werd deze nieuwe Call aan meer dan 600 belangstellenden gepresenteerd en toegelicht.

BBI JU on air
Photo: Martin Simonis, Freeimages.

Onder invloed van de resultaten uit voorgaande jaren zijn de BBI JU financieringsprogramma’s steeds doelgerichter geworden. De wetenschappelijke aandachtspunten voor het 2019 programma omvatten:
– voorziening met groene grondstoffen;
– optimalisering van bio-raffinage processen;
– marktgerichte ontwikkeling van innovatieve bio-based producten;
– bevorderen van de toepassing van bio-based producten.
De nieuwe Call for Proposals heeft voor 21 onderwerpen een indicatief budget van 135 miljoen Euro. De Call eindigt op 4 September 2019, en het BBI JU initiatief zal tot 2024 doorlopen.

“We zijn er nog niet”

Mensen die niet bekend zijn met de BBI JU organisatie hebben vaak het idee dat BBI JU zich vooral richt op grote bio-based industrieën en grote projecten. En omdat de Europese Commissie de publieke partner in de samenwerking is, wordt aangenomen dat BBI JU bureaucratisch is en dat projectdeelname omslachtig zal zijn. Maar ongeveer 80% van de leden van het Bio-based Industries Consortium, de private partner in de Joint Undertaking, bestaat uit midden- en kleinbedrijf. En, volgens een opmerking die RVO afgelopen jaar maakte, in vergelijking met de andere H2020 Joint Undertakings heeft de BBI JU haar zaken goed gestroomlijnd.

BBI JU
Photo: Sigurd Decroos, Freeimages

Veel belanghebbenden lijken niet op de hoogte te zijn van de huidige stand van zaken bij BBI JU. Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de deelname van bepaalde sectoren in de verwachte bio-maatschappij. Als voorbeeld noemde Philippe Mengal, uitvoerend directeur van BBI JU, de achterblijvende deelname door landbouwers. “We zijn er nog niet”, zei Mengal, en hij concludeerde dat het ‘bio-based’-verhaal veel beter zou moeten worden verteld. In aanvulling daarop zou ik in overweging willen geven om ook effectiever over BBI JU te communiceren.

BBI JU resultaten kunnen verder verbeteren

Key Performance Indicators laten zien dat het BBI JU initiatief succesvol is en beter presteert dan de aanvankelijke doelstellingen. Er komen bijvoorbeeld meer sectoroverschrijdende verbindingen dan verwacht, meer nieuwe bio-based materialen en bouwstenen, meer nieuwe bio-based waardeketens en meer bewezen bio-based consumentenproducten.

BBI JU gebruikt haar financieringsprogramma om onderzoek en innovatie te ondersteunen. Maar succesvol zijn betekent ook dat R&D-resultaten uit het programma bekend worden binnen en buiten de bio-based wereld, dat resultaten toegepast kunnen worden, en dat dit ook echt gebeurt. BBI JU constateert dat verbeteringen op dit gebied noodzakelijk zijn. Het helpt om deelnemers uit onder-presterende marktsegmenten aan te trekken. Maar het aanboren van andere grondstoffen is ook effectief, of het beter zijn dan fossiele alternatieven in prestatie en kwaliteit, zoals benadrukt door Eleni Zika, hoofd van het BBI JU projectprogramma. Andere sprekers benadrukten ook dat deelname van het MKB van groot belang is. BBI JU ondersteunt daartoe het MKB bij kritische onderwerpen als financiering, marktinformatie, juridische hobbels en internationale partnering.

Ook gepubliceerd op de persoonlijke blog van Wijnand.

Interessant? Lees dan ook:
Nuttig gebruik van landbouwafval
‘Lost in translation’: Calls for Proposals worden bepaald door taalgebruik
Veel bio-based strategieën, nationale bio-economie strategieën doen gedateerd aan

(Visited 1 times, 1 visits today)

Plaats een reactie