Betaprocess: versnelling van vergisting door vacuüm-extrusie

Hans van Klink
Hans van Klink, DSD Director Project Development

DSD BV (Dutch Sustainable Development BV) heeft informatie over zijn Betaprocess online gezet, in Nederlands, Engels, Duits en Frans. Betaprocess werkt op basis van vacuüm-extrusie, hierbij wordt de biomassa in een speciaal reactorvat onder vacuüm condities in een ”split second” tot op macromoleculair niveau opengelegd. Bacteriën en enzymen krijgen zo direct toegang tot de suikers en overige inhoudsstoffen waardoor zij tijdens de hydrolysefase hun werk veel efficiënter kunnen doen. Het productieproces levert hierdoor meer biogas of bio-ethanol op, en minder digestaat.

Betaprocess zelf is geen vergister, maar een pre-proces module die aan de (bestaande) vergistingsinstallatie wordt toegevoegd. In september 2012 werd bekend dat de provincie Zeeland een langdurig proefproject op dit gebied ondersteunt. Betaprocess kan worden toegepast bij verwerking van vochthoudende biomassa (energiegewassen / voedselresten), en bij co-vergisting. Naast vergisting in biogas of bio-ethanol is een derde toepassing van Betaprocess het openleggen van biomassa gevolgd door extractie en scheiden van inhoudsstoffen. Er is nog wel verder onderzoek nodig om dit proces in de praktijk toe te passen.
DSD is een adviesbureau, gespecialiseerd in het zoeken, selecteren en ontwikkelen van aantrekkelijke locaties en projecten in duurzame landbouw en biobrandstoffen. Het bedrijf is gevestigd in Wemeldinge (Zuid-Beveland). Het hoopt met zijn technologie de biobased economy een stap dichterbij te brengen.

www.betaprocess.eu

(Visited 2 times, 1 visits today)

Plaats een reactie