MENU ZOEKEN

2 Responses

 1. M. Dijksman 5 augustus 2013 at 14:12 | | Reply

  Huub de Groot.
  Fotosynthese gaat de kermn worden van de enrgievoorziening.Hij doelt op een expancionele vooruitgang in onze energie voorziening.Volgens mij is dat de grootste fout die wij kunnen maken.
  Nual is 70% van ons energieverbruik gereserveed voornutteloze zaken.Wij breken daarmee de natuurlijke processen af.Als een giftig zuur vreet het in onze aardse biologische structuur inWij denken de natuurlijke loop der dingen niet nodig te hebben. Wij werken naar een staat toe zoals wij die in de ruimte totstand hebben gebracht. Een capsule onder druk, alles aangepast aan een beperkt verblijf.Die beperking voorspelt een ellendigeinde.Een eindeloos einde.
  Huub de Groot; de naam sugereerd iets maar de uitkomst van zijn droom is een nachtmerrie.Hij denkt dat de enorme vooruitgang in de sector energie de werled beter zal maken. Maar.
  De natuur hoort te bepalen waar en hoe energie wordt verdeelt.Het gebruik is voor de werkers.
  Dat is de strekking van het Bijbelse. In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen.Niet in het zweet van lui profiteren van zonnecellen. Dat is een utopie.
  Dat is een ontregelde maatschappijvorm.
  Werken moet de mens voor de kost.Met de fotosynthese van mijnheer Huub ontregelen wij het mens zijn.
  Wij worden dan afhankelijk van machtstructuren.
  Het beheersen van de processen die zonder direct energie te leveren leven genereerd is onmenselijk. Een groot aantal mensenbewijst niet dat een nog groter aantal menselijker is. Wij moeten ons afhankelijk willen weten van de natuur.
  M. Dijksman

 2. Marieke 1 oktober 2014 at 14:24 | | Reply

  Ik denk dat steeds meer mensen ook daadwerkelijk weer terugwillen naar de agrarische wijde en leefomgeving. Waar we vroeger te maken kregen met een trend in de verstedelijking, gaat we nu weer terug naar het plattelandsleven.

Leave a Reply