Logistiek in de biobased society

Het is natuurlijk een geweldige open deur om te zeggen dat de biobased economy zeer grote veranderingen met zich mee zal gaan brengen. Toch hebben waarschijnlijk niet veel mensen een idee van de enorme omvang van die veranderingen, zó groot … Read more

Synbra brengt de biobased economy bij u thuis

Synbra Technology, een bedrijf in Etten-Leur dat duurzame bioplastics maakt, is klein (90 mensen); maar als deel van Synbra Holding (26 vestigingen in heel Europa) is het een grote speler. Synbra Holding maakt in al zijn Europese vestigingen geëxpandeerd polystyreenschuim … Read more

Cosun en de ‘unbeatable beet’

Voor Cosun en zijn businessgroep Suiker Unie is de biet bijzonder geschikt als uitgangsmateriaal in de biobased economy. ‘De suikerbiet heeft in Nederland (en elders) verreweg de hoogste opbrengst, en levert het meeste inkomen op voor de boer. Zelfs algen … Read more

Carbohydrate Competence Centre (CCC) heeft 70% van alle levende materie als onderzoeksobject

Het Carbohydrate Competence Centre verricht toegepast fundamenteel onderzoek aan de vorming, verandering en afbraak van koolhydraten. CCC wil excellente kennis ontwikkelen over koolhydraten, om zowel innovatie als een meer gezonde en duurzame samenleving te bevorderen. Onder de paraplu van CCC … Read more

Avans

Avans Hogeschool is een van de tientallen Nederlandse hogescholen. Deze stellen zich tot taak praktisch onderwijs te geven aan studenten die graag een loopbaan willen in de praktijk. Bij hun onderwijs in wetenschap, technologie en economie werken ze nauw samen … Read more

Veel biogas in Niedersachsen

Landschappelijk is er nauwelijks een grens tussen Niedersachsen en Noord-Nederland. Aan beide zijden van de grens is de biobased economy in volle ontwikkeling. Veel onderzoek en overleg vindt plaats in het samenwerkingsverband Eems-Dollard Regio (EDR). Enkele belangrijke verschillen tussen de … Read more

Enzymatisch polymeriseren. Nieuw!

‘De polymerisatie met behulp van enzymen is nieuw in Nederland en in de hele wereld,’ zegt associate prof. Dr. Katja Loos van het Zernike Institute for Advanced Materials, toponderzoekschool voor materiaalonderzoek van de Groningse universiteit. ‘De daarvoor benodigde enzymen maken … Read more

Hoe de methanolproductie voor Nederland behouden bleef

Doortastend optreden en een nieuwe technologische vinding hebben in 2006 de methanolproductie voor Noord-Nederland behouden. BioMCN in Delfzijl is nu de grootste fabriek van tweede-generatie biobrandstoffen ter wereld. Door de toepasbaarheid als motorbrandstof en als chemische basisgrondstof voor onder andere … Read more

Algen doen het goed in Noord-Nederland

Noord-Nederland zou een centrum van algenkweek en algentechnologie kunnen worden. Algen leveren eiwitten, vetten en koolhydraten. Ze vragen voor hun groei alleen maar warmte, kooldioxide, en voedingsstoffen uit afvalstromen. Optimisten beweren dat algen wel tot 20% van de Nederlandse energiebehoefte … Read more

‘It’s the economy, stupid’

Aan die slogan van Bill Clinton moest ik denken op de Netwerkbijeenkomst Biobased Economy op 6 december in Scheveningen. Want hoewel het hier ging over de gedeelde onderzoeksagenda van bedrijven en kennisinstellingen, was toch wel duidelijk dat de echte bedoeling … Read more

Onderzoek in chemie en procestechnologie

Voor de biobased economy, waarin de groene chemie een zeer belangrijke rol zal spelen, moet nog veel onderzoek plaatsvinden. Vrijwel alle technologie uit de petrochemie moet worden aangepast of zelfs opnieuw worden uitgevonden. Dat geldt voor onderzoek in scheidings- en … Read more

NGO’s en de biobased economy

In Nederland heeft 2009 het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) op verzoek van het Interdepartementale Programma Biobased Economy elf maatschappelijke organisaties geïnterviewd over hun houding tegenover de biobased economy. Alle NGO’s staan open voor dialoog en zijn benieuwd naar de … Read more

Knellende regels

De ontwikkeling van de biobased economy wordt op vele gebieden gehinderd door wetten en regels die niet op de nieuwe mogelijkheden zijn toegesneden. Deze verschillen van land tot land; hier geven we een globaal overzicht, met enkele voorbeelden. Afvalwetgeving Afvalwetten … Read more

Fosfaat en bodemkoolstof

Hoge opbrengsten van gewassen zijn in het algemeen alleen mogelijk bij goede bemesting. Fosfor is een essentieel element bij de opbouw van plantaardige biomassa. Maar terwijl we stikstofmest synthetisch maken, kan fosfor alleen als grondstof (fosfaat) worden gewonnen. De voorraden … Read more

In Frankrijk is de biobased economy al begonnen

De landbouw in Noord-Frankrijk vormt een vruchtbare voedingsbodem voor biobased initiatieven. Op twee plaatsen, in Picardië en Champagne-Ardennes, investeert de Franse overheid in de toenadering van landbouw en chemie. Fransen doen onderzoek en pilot- en demoproductie van bio-ethanol, zij produceren … Read more

Eerste en tweede generatie

In het debat over biobrandstoffen neemt het onderscheid tussen eerste generatie en tweede generatie technologieën een belangrijke plaats in. Bij eerste generatie technologieën wordt brandstof geproduceerd uit voedingsstoffen zoals zetmeel (uit maïs), suiker (uit suikerriet) of koolzaadolie. Bij tweede generatie … Read more