Cosun en de ‘unbeatable beet’

Voor Cosun en zijn businessgroep Suiker Unie is de biet bijzonder geschikt als uitgangsmateriaal in de biobased economy. ‘De suikerbiet heeft in Nederland (en elders) verreweg de hoogste opbrengst, en levert het meeste inkomen op voor de boer. Zelfs algen komen niet in de buurt.’ Zegt Gerald van Engelen, algemeen manager Cosun Biobased Products.
‘Tien jaar geleden had een hectare Nederlandse bieten een gemiddelde opbrengst van 10 ton suiker; nu is het 14 en sommige boeren halen zelfs 18 ton. Er zijn betere rassen gekweekt en betere teeltmethoden ontwikkeld. De klimaatverandering leidt tot betere groeiomstandigheden. We hebben nu het klimaat van Noord-Frankrijk, maar zonder hun waterproblemen.’

‘Hoewel we ons concentreren op producten met hoge toegevoegde waarde, zijn we in de biobased economy begonnen met grootschalige duurzame energieproductie. Biovergisting, opwerken tot zuiver methaan, en dat direct in het gasnet voeren. Daar zitten we nu midden in. Vergisting van afvalstromen is operationeel in onze fabriek in Noord-Brabant, en de installatie in Groningen is bijna klaar, net als die in Noord-Duitsland. Met de huidige marktprijzen van suiker en energie is vergisting van de hele biet tot energiedragers niet rendabel. Maar we verwerken wel afvalstromen. Als de Europese marktordening voor suikerbieten wordt stopgezet, verandert de suikerwereld, en zelfs dan denken we een goede businesscase te hebben voor productie van biomethaan. Zeker als de prijs van ruwe olie boven de 100 dollar per vat blijft.’

‘In de nabije toekomst krijgen we te maken met de biet als een kleine chemische fabriek voor de productie van chemische bouwstenen, groene speciale chemicaliën en groene materialen. Niet noodzakelijkerwijs met een genetisch gemodificeerde biet. We kunnen de bieten die we wensen ook maken met klassieke teeltmethoden.’ Gerald maakt een toespeling op BASF, dat kort geleden zijn Europese activiteiten op het gebied van genetisch gemodificeerde industrieaardappelen stop zette. ‘Dat is een tegenslag voor Europa, omdat de rest van de wereld doorgaat zoals altijd.’

Op de bagagedrager van groene energie
‘Wij denken trouwens dat de groene chemie zich zal ontwikkelen op de bagagedrager van groene energie. Zo ging het ook bij ons. Vergisting tot methaan is de basis van ons bioraffinageconcept. Bovendien, zelfs als je tien procent van je biomassastroom kunt opwaarderen tot waardevolle producten, moet je de overblijvende negentig procent goed gebruiken, en energieproductie is een uitstekende manier om dat te doen. In de loop van de tijd kun je een grotere fractie nuttige en waardevolle stoffen isoleren. Bij chemische bouwstenen uit onze eigen grondstof denken we dan aan furanen, en aan nieuwe biopolymeren als PLA (polymelkzuur). De Nederlandse coöperatie Dutch Grown Polymers waarin ons bedrijf Suiker Unie deelneemt, ontwikkelt grondstoffen, vergistingstechnologie, eindproducten, en toepassingen.’

Gerald van Engelen wil tenslotte graag nog iets zeggen over het innovatieve klimaat voor de biobased economy in Nederland. ‘Ons land heeft een prachtige uitgangspositie, met zijn research-intensieve sectoren chemie en landbouw, en een uitstekende logistieke sector, maar de regering lijkt alleen te reageren op wat de gevestigde orde zegt. Onduurzame cash cows blijven in bedrijf, en verminderen de kansen voor nieuwkomers om op de markt te komen. De regering zou markten moeten creëren voor duurzame producten door middel van speciale wetgeving. In Italië hebben ze bijvoorbeeld onduurzame en biologisch niet-afbreekbare plastic zakken bij wet verboden. De economie schakelt dan over op andere producten, maar er gaat geen economische activiteit verloren. Hij richt zich gewoon ergens anders op. Dat is de manier om een duurzame biobased economy binnen te gaan.’

(Visited 5 times, 1 visits today)

Plaats een reactie