Groene transitie in Europa: hoe snel?

Op de conferentie waar het rapport ‘Opportunities for the fermentation-based chemical industry’ werd gepresenteerd, spraken wij ook met Marcel Wubbolts, CTO van DSM en voorzitter van BIC (het Biobased Industry Consortium). Hoe snel denkt hij dat de groene transitie kan … Read more

Naar een ambitieus Europa

In het steeds meer eurosceptische Nederland krijgen intellectuelen juist meer belangstelling voor Europa. Het ronduit pro-Europese essay ‘Der Europäische Landbote’ van de Oostenrijkse romancier en essayist Robert Menasse is vertaald in het Nederlands. En het dikke boek van de Belgische … Read more

Fosforterugwinning, een urgente zaak

Fosfor is een essentieel element bij de opbouw van plantaardige en dierlijke biomassa. Maar waar levende organismen stikstof en zuurstof uit de lucht kunnen halen voor hun processen, komt fosfor slechts voor als delfstof, in de vorm van fosfaat. De … Read more

Lokale democratie en belastingheffing in een biobased society

Besluitvorming in de samenleving wordt steeds meer gecentraliseerd. Ministeries winnen aan macht ten opzichte van gemeenten en provincies; Europa wil steeds meer nationale besluitvorming ‘harmoniseren’. Daarmee krijgen lokale democratische organen steeds minder te zeggen. Een tendens die in de circulaire … Read more

De circulaire economie, een maatschappij zonder infrastructuur?

De kwetsbaarheid van onze hoogtechnologische samenleving is geen politiek of maatschappelijk thema. Maar kwetsbaar zijn we. Denk aan de millenniumbug.  We zijn volledig afhankelijk van infrastructuren op regionale, nationale of zelfs wereldwijde schaal. Al onze maatschappelijke verworvenheden hangen bijvoorbeeld af … Read more

Omgaan met de complexiteit van biomassa

Voor moleculair denkende wetenschappers zoals chemici en biotechnologen is het gebruik van biomassa voor energieproductie eigenlijk bijna een doodzonde. Het staat gelijk aan het simpel afbranden van een top meesterwerk. De leek heeft een soortgelijke emotie, maar een slag anders. … Read more

Iedereen hobbyboer

Eigenlijk gaat er heel weinig energie om in de biosfeer. De omzetting van licht naar biomassa is relatief inefficiënt ook voor hout uit Rusland of zeewier uit de Sargasso zee. Er komt op aarde een vermogen aan zonne-energie binnen ter … Read more

Leve Europa, trend 7: Europa was, is en blijft één van de belangrijkste leveranciers van kennis

De nieuwe wereld wordt gekarakteriseerd door meer lokale zelfvoorziening of zelfs autarkie, bijvoorbeeld in energiesystemen. Maar terwijl in het verleden autarkie stond voor gebrek en armoede, zal deze in de toekomst staan voor een hoog kennisniveau en regionaal zelfbewustzijn. De … Read more

Leve Europa, trend 5: decentralisatie van de industrie in een biobased society

De milieubeweging van de jaren ’70, de voorloper van de huidige duurzaamheidsbeweging, was in meerderheid anti-technologisch. Technologie was grootschalig, ze bracht kerncentrales voort en vervuilende chemische complexen. Maar technologische ontwikkeling is een diametraal tegengestelde richting ingeslagen. In sectoren als de … Read more

De ondergang van het Westen

Soms kom je een boek tegen waarvan je denkt: ‘Dat zou iedereen moeten lezen.’ De ondergang van het Westen van Dambisa Moyo, een Zambiaanse econome die voor Goldman Sachs werkte en verbonden was aan de Wereldbank, is zo’n boek. En … Read more