MENU ZOEKEN

One Response

  1. roland 17 november 2013 at 17:59 | | Reply

    @ “.. dat biomassa vooral voor andere doeleinden moet worden gebruikt dan energievoorziening is gemeengoed”

    Hoe is deze uitspraak te rijmen met de nog steeds bestaande EU verplichte biobrandstof bijmenging, waarbij alleen het % trager stijgt dan eerder voorzien en deels afkomstig van voedselgewassen (graan) verwerkt in onze havengebieden?

Leave a Reply