MENU ZOEKEN

posts sorted by: Toekomstverkenning

De ontmanteling van de koe

RethinkX: de kern

Het RethinkX project

Biowapens en supersoldaten, gentechnologie voor oorlogsdoeleinden

Zonne- en windenergie: meer erkenning

Naar netto nul uitstoot van kooldioxide

Pandemieën: voorkomen is beter dan genezen

Invoer van duurzame energie

Biomedicijnen in opkomst

Nieuwe grootmachten in de farmaceutische industrie?

Niet alleen uitstoot vermijden, ook een circulaire economie bouwen

Resistentie tegen pesticiden, een groeiend probleem

Compromis steeds vaker onderdeel van oplossing

Van energietransitie naar precisie-economie

Biozonnecellen: steeds een stap verder

Club van Rome 50 jaar

Is het leven maakbaar? 3.2 Over planetaire grenzen

Gezond oud worden en de wetenschap van het eeuwige leven

Hoe dekken wij de toekomstige eiwitbehoefte?

BP stelt duurzame energie verwachtingen bij – too little, too late

Verkeerde vraag: kunnen we milieueffect loskoppelen van groei van het BNP?

Energieproducerende landschappen

Voedsel en water als geopolitieke wapens

Geopolitiek van duurzame energiebronnen

Geopolitiek van duurzaamheid

Systeemveranderingen die duurzame energie gaan helpen

Slimme elektriciteitsnetten: de kracht van kleinschaligheid

Systeemkosten van duurzame energie – het niet-vertelde verhaal

Zonne-energie wordt dominant in de energievoorziening

Een gezond verstand of 50-50-40 energiescenario. Deel 2: duurzame energie

Economen, luister: de aarde is GEEN gesloten systeem

Bio-economie, circulair en kleinschalig. Of niet?

Fosfaat en fosfor, zorg er goed voor

Genetische modificatie van menselijke embryo’s?

Sterke biobased leveringsketen zal de innovatiegolf van de 21e eeuw op gang brengen, zegt Daan Dijk (Rabobank)

Synthetisch voedsel?

Nieuwe eiwitbronnen zullen het tekort aanvullen

De stille wonderen van energiebesparing

Nieuwe kansen, Groene Groei en Naomi Klein

Groene Groei, managementsamenvatting

Panarchie, voor een beter verlopende transitie

Groene transitie in Europa: hoe snel?

Claude Roy: wereldproblemen aanpakken met waardevermeerdering van biomassa

Naar een ambitieus Europa

Grootschalige toepassing van zonne-energie vereist een ander energiesysteem, zegt Wim Sinke (ECN)

Liever groene chemie dan groene energie

Midden in ‘de moeder aller transities’

De menselijke fout, een categorie die meer vragen oproept dan beantwoordt

Kunde als vestigingsplaatsfactor voor de groene chemische industrie

Focus op biomaterialen in een nieuw regionaal ontwikkelingsmodel

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 1: De rol van biomassa

Coöperaties van groot belang voor de biobased economy

Schaalverkleining in de biobased economy: een tussenstand

Duurzaamheid vereist andere besluitvorming in bedrijven

Schaalverkleining in de biobased economy. Maar waarom, en tot hoe klein?

Fosforterugwinning, een urgente zaak

Piëzo-elektriciteit, voor een wereld die minder grondstoffen verbruikt

Denken voorbij schaliegas

Duurzaamheid ook lastig onderwerp binnen de biobased economy

Lokale democratie en belastingheffing in een biobased society

De circulaire economie, een maatschappij zonder infrastructuur?

Los de financiële crisis op, noem man en paard

Het agrarische kennismodel gaat de wereld veranderen

Omgaan met de complexiteit van biomassa

Iedereen hobbyboer

Jan Rotmans: veel creativiteit in de transitie naar de biobased economy

Leve Europa: zeven trends waarmee wij de crisis gaan overwinnen

Leve Europa, trend 7: Europa was, is en blijft één van de belangrijkste leveranciers van kennis

Leve Europa, conclusie: think global, act local

Leve Europa, trend 6: kleinschalige energievoorziening

Leve Europa, trend 5: decentralisatie van de industrie in een biobased society

Leve Europa, trend 4: duurzaamheid als breed gedragen doel

De biobased economy op de proef gesteld door schaliegas, een discussie

Leve Europa, trend 3: nieuwe sociale verbanden zijn in opkomst

De ondergang van het Westen

Leve Europa, trend 2: organisaties worden gebouwd op vertrouwen

Leve Europa, trend 1: vrouwen gaan de toekomst bepalen

Ruud Lubbers: Rotterdam gaat de biohub voor Noordwest Europa worden