MENU ZOEKEN

posts sorted by: Duurzaamheid

Lowtech en zijn betekenis voor duurzaamheid

Schimmels voor gezonde bossen

Methaanuitstoot baart zorg

Verbod op plastics? Terug naar een wetenschappelijke onderbouwing

Biologische gewasbescherming

Bos als conflictbron

RethinkX, een evaluatie

RMI: snel en winstgevend naar duurzame energie

Vervoer als Dienst

Samenwerking in de natuur

Gevouwen oevers, bouwen met de natuur

Groene daken

Koolstofketenregeling: maak producenten fossiele brandstoffen medeverantwoordelijk voor opruimen CO2

Beleid inzake duurzame materialen? Probeer verboden en heffingen

Ecomimicry: stedelijke landschappen verrijken

Naar netto nul uitstoot van kooldioxide

Alternatieven voor leer hebben kans

Transitie met gebruik van de bestaande energie-infrastructuur

Nuttig gebruik van CO2, een groeisector

Houten vensters

Chemische en materialenindustrie moet innoveren

Sluiten van de plasticketen

Plastic recycling: dringend nodig, heel lastig

Industrieel hout, de nieuwe technologie

Bouwhout, oud en nieuw bouwmateriaal

Biostimulering van planten, een nieuw hoofdstuk in de landbouw

Boekbespreking: biostimulantia voor duurzame landbouw

Zelfvoorziening moeilijker dan gedacht

EASAC: vaak geen lagere uitstoot van CO2 bij verbranding van biomassa

Batterijtechnologie ontwikkelt zich snel

Verlies in de voedselketen verminderen door beter management en nieuwe technologieën

Methaanpyrolyse maakt grijs aardgas groen

Duurzame biomassa: een terrein vol controverses

Coronapandemie en energietransitie

Manifest ‘Walsen met de natuur’

Gerichte evolutie: een innovatie de Nobelprijs waardig

Duurzaamheid is doorslaggevend voor succes, zegt Lux Research

Duurzame landbouw: een paar ontwikkelingspaden

Mycelium als bouwmateriaal

Visproducten uit het lab – willen consumenten dat wel?

Aromaten uit groene grondstoffen: Europa leidt

Insecten: de hoogste tijd om onze kleine vrienden te koesteren

Kan herbebossing de klimaatverandering stoppen?

Opwarming van de aarde: zakenmensen en centrale bankiers schieten te hulp

De natuur als leermeester!

Koolstofopslag in de bodem

Bacteriële resistentie tegen antibiotica? CRISPR komt te hulp

ReSolve project ontwikkelt biobased alternatieven voor schadelijke oplosmiddelen

Energie uit biomassa is duurzaam, als appeltje voor de dorst

Wij zullen de natuur nooit helemaal naar onze hand kunnen zetten

Natuurlijk! Logisch. Hoe de natuur ons steeds weer voor verrassingen stelt

Niet alleen uitstoot vermijden, ook een circulaire economie bouwen

Resistentie tegen antibiotica, hebben mieren de oplossing?

Holisme heeft de toekomst

Reductionisme en holisme in de levenswetenschappen

Bewerkte bananenbladeren, milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal

Resistentie tegen pesticiden, een groeiend probleem

Duurzame viskwekerijen

Niet panikeren over eikenprocessierups

Naar ecologische persoonlijke verzorging, en andere BIO hoogtepunten

IPBES en daarna: moeten we bang zijn voor wereldwijde ecologische achteruitgang?

Verbeter de duurzaamheid zonder het merk te schaden

Wetenschappelijke doelstellingen voor duurzaamheid in bedrijven

Klimaatverandering: bomen komen te hulp

Klimaatdiscussie mist besef van urgentie

De lange aanlooptijd van windmolens

Insecten gaan achteruit, overal ter wereld. Hoe bezorgd moeten we zijn?

Rob Baan (Koppert Cress): groenten zijn gezond, maar wij mogen dat niet claimen

Biocomposieten in auto’s

Vruchtbare bodems als koolstofopslag

Tetra-ethyllood, het schandaal dat nooit is uitgebarsten

Indirecte effecten, we zien er vaak aan voorbij

Bio-energie: prima, uit restmateriaal

Betaalbare duurzame huizen

Grenzen aan gebruik van biomassa

Club van Rome 50 jaar

Gezonde bodems voor een productieve bio-economie

Duurzame koolstof, de sleutel tot een duurzame chemische industrie

Earth Overshoot Day, of de kracht van ondergangsberichten

Innovatieve oplossingen voor kleine boeren en biologische landbouw

Biobased oplosmiddelen komen eraan

Minder input, meer output en lagere footprint door precisielandbouw en digitalisering

Hoe dekken wij de toekomstige eiwitbehoefte?

BP stelt duurzame energie verwachtingen bij – too little, too late

Verkeerde vraag: kunnen we milieueffect loskoppelen van groei van het BNP?

Biologisch is geen goed kwaliteitskeurmerk – en wel hierom

Biohuizen tegen woningnood

Recycling van afgedankte autobanden

Circulaire bio-economie: ongemakkelijke verbintenis van begrippen, tot nu toe

Duurzaamheid en moralisme, houd ze gescheiden

Biobeton en andere bouwmaterialen uit lokale grondstoffen

Omega-3 vetzuren gemaakt uit maïs door mariene algen