Energievoorspellingen

Energiegebruik

Al in 2016 hebben wij bij onze energievoorspellingen een veel snellere ontwikkeling van duurzame energie voorzien dan gezaghebbende organen: energiebedrijven, olie-industrie en internationale instituten zoals het IEA. Pas vanaf 2021 beginnen deze hun verwachtingen naar boven bij te stellen. Zij … Read more

Koolstofketenregeling: maak producenten fossiele brandstoffen medeverantwoordelijk voor opruimen CO2

Koolstofketenregeling

Deze zomer is de wereld opgeschrikt door rampen, waarschijnlijk veroorzaakt door klimaatverstoring. Wanneer zal de wereld serieus werk gaan maken van het beteugelen van broeikasgassen? Nederlandse onderzoekers hebben daartoe een nieuw instrument voorgesteld: de koolstofketenregeling. Een middel waarmee producenten van … Read more

Verneveld interferon als COVID-19 medicijn

interferon

In april en mei van 2020 onderzochten Engelse wetenschappers in een klein klinisch onderzoek het effect van inhalatie van verneveld interferon-bèta-1a (SNG001) op het ziekteverloop van COVID-19 patiënten. De resultaten zijn hoopvol en rechtvaardigen verder onderzoek. Longinfecties Als 71-jarige man … Read more

Introspectie en innovatie gaan niet samen: ‘In Nederland vinden we onszelf al snel behoorlijk goed.’

Het kabinet heeft missies vastgesteld om grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Om realisatie van deze missies te ondersteunen, stellen Kennissectoren nu zogenoemde Kennis- en Innovatie Agenda’s op. Om meer te leren over de plannen rond de bio-economie las ik … Read more

Nieuwe Call for Proposals van BBI JU

Kort geleden heeft de Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU, één van de zeven Joint Undertakings onder het Horizon2020 programma, hun volgende Call for Proposals gepubliceerd, nummer zes op het tijdpad naar 2020. Tijdens een informatiedag in Brussel werd deze … Read more

Vermijd geen risico’s, maar beheers ze

Brexit en The Wall genereren niet alleen maar nieuws. Deze kwesties zorgen ook voor interessante commentaren die uiteindelijk ook op andere, of veel bredere, gebieden zoals de bio-economie van toepassing kunnen zijn. Daar waar ononderbroken ontwikkeling wordt belemmerd door risicovermijding, … Read more

Is het leven maakbaar? 4.6 Gouden rijst

Gouden rijst staat symbool voor de maar doormodderende loopgravenoorlog tussen de voor- en tegenstanders van de moderne biotechnologie. De Zwitser Ingo Potrykus van ETH Zürich is de gouden man achter gouden rijst. Te vuur en te zwaard verdedigt hij deze … Read more

Geopolitiek van informatie, het nieuwe conflictgebied

Geopolitiek van fossiele, minerale en agrarische grondstoffen gaat minder belangrijk worden, zo concludeerden wij in vier artikelen. Maar een nieuwe geopolitieke dimensie wordt snel overheersend: de geopolitiek van informatie. De betrouwbaarheid van informatie neemt af. Met sociale media scheppen mensen … Read more

Jonge boeren en het ontbreken van grootschalige agrarische innovatieprojecten

Afgelopen week bezocht ik een netwerkbijeenkomst over plattelandsontwikkeling. Dit aandachtsgebied ligt wat verder weg van directe bio-based ontwikkelingen, maar zal niettemin door de bio-based economie worden beïnvloed. Eén van de deelnemers noemde het ontbreken van grootschalige agrarische innovatieprojecten. Ik bezocht … Read more

Voedsel en water als geopolitieke wapens

Kunnen voedselvoorziening en toegang tot schoon water zich ontwikkelen tot geopolitieke wapens, zoals jarenlang fossiele energie? Daarvoor zou er een structurele onbalans moeten bestaan tussen voedsel en water aan de ene kant, en de bevolkingsgroei aan de andere kant. Maar … Read more

Veel bio-based strategieën, nationale bio-economie strategieën doen gedateerd aan

Bij de laatste EFIB in oktober 2017, in Brussel, leken nationale bio-economie strategieën achter te lopen op marktontwikkelingen en bedrijfsvisies. De huidige bio-based bedrijfsstrategieën gaan richting circulaire economie, en daarmee verder dan duurzaamheid in termen van koolstofarm en schone energie. … Read more

Oproep om oxo-afbreekbare plastics te verbieden

oxo-afbreekbare plastics

Meer dan 150 organisaties steunen een nieuwe verklaring die oproept tot een wereldwijd verbod voor oxo-afbreekbare plastics in verpakkingsmateriaal. Onder de ondertekenaars zijn grote bedrijven, bedrijfstakorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en politici. Onder meer M&S, PepsiCo, Unilever, Veolia, British Plastics Federation … Read more