Zonneparken, kansen en problemen

solar parks

Zonne-energie gaat doorbreken. Zonnepanelen worden steeds goedkoper. Daardoor worden structurele nadelen, zoals de verdunde opwekking van elektriciteit, steeds minder belangrijk. Zelfs in een land als Nederland met weinig ruimte. Maar hoe zal die zonne-energie eruit gaan zien? Zonnepanelen op alle … Read more

Chemie versus bacterie, # 42. Discutabele toepassingen

probiotics

De grote successen van de sulfa’s, de pen’s de cef’s en al die andere prachtige middelen tegen infecties hebben uiteraard veel onderzoek gestimuleerd naar andere toepassingen. Vooral andere soorten infecties, zoals chronische ontstekingen, zijn uitvoerig onderzocht. Ook kanker en dementie. … Read more

RethinkX, een evaluatie

veranderingen

Volgens het recente RethinkX project zullen we in de jaren ’20 van deze eeuw revolutionaire veranderingen zien. Gedreven door grote ontwikkelingen in vijf sleutelsectoren van de economie: energie, verkeer en vervoer, informatie, voeding en materialen. Zien wij die veranderingen ook? … Read more

Chemie versus bacterie. # 40, Lepra

lepra koloniein Hawaii

De bestrijding van lepra kent een eeuwenlange geschiedenis. Ooit een straf van God, leidend tot sociale uitsluiting. Later een goed te behandelen infectie mits tijdig ontdekt. Al in 1873 toont de Noorse arts Armauer Hansen aan dat de bacterie Mycobacterium … Read more

Chemie versus bacterie. Aflevering 39, TBC

TBC

Tot in het begin van de 20e eeuw is het idee dat tuberculose erfelijk is bepaald, nog volop in omloop. Felle discussies tussen hoogleraren en parlementaire onderzoeken geven geen definitief antwoord: bacteriële besmetting of erfelijk bepaald. De ontdekking van Koch … Read more

Vervoer als Dienst

vervoer als dienst

De schrijvers van RethinkX hebben geen last van bescheidenheid. De ondertitel van hun rapport Rethinking Transportation 2020-2030 (mei 2017) luidt: ‘de ontwrichting van het verkeer en vervoer en de ineenstorting van de interne verbrandingsmotor en de olie-industrie’. Veroorzaakt door de … Read more

De ontmanteling van de koe

ontmanteling van de koe

Opnieuw domesticeren (temmen) van planten en dieren, de ontmanteling van de koe, en de ineenstorting van de intensieve veehouderij. Grote woorden die goed de pretenties aangeven van het rapport van RethinkX over voedsel (september 2019). De ontmanteling van de koe … Read more

RethinkX: de kern

RethinkX

Het RethinkX rapport komt direct ter zake. Het begint met een klaroenstoot: ‘We staan aan het begin van de snelste en diepste omwenteling in de geschiedenis van de mensheid, met de meeste gevolgen; een omwenteling net zo belangrijk als de … Read more

Het RethinkX project

RethinkX project

Het RethinkX project heeft recent gewezen op een nieuwe revolutie die eraan komt. Gebaseerd op grote vooruitgang bij vele technologieën; vooral bij informatie, energie, voedsel, verkeer en vervoer en materialen. Vijf sectoren die het overgrote deel uitmaken van onze economie. … Read more

Chemie versus bacteriën, # 30. Cefalosporines

rioolpijp

Het succes van de penicillines lokt een grote zoektocht uit naar micro-organismen met antibacteriële werking. Zijn er beter producerende schimmelstammen te vinden? Ja, die zijn er. Zo ontdekt de Italiaan Guiseppe Brotzu in 1948 in een rioolpijp aan de kust … Read more

Ambities voor zonne-energie

ambities voor zonne-energie

De afgelopen decennia is zonne-energie (PV) enorm gegroeid; er zijn veel meer toepassingen gekomen en de productie is sterk opgeschaald. De kosten zijn drastisch en spectaculair gedaald. De ambities voor zonne-energie zijn ongekend. Zegt Wim Sinke: ‘In de 40 jaar … Read more

Chemie versus bacterie, # 28. Het succes van Bacinol

Dr Andries Querido

Bij Gist zijn er drie hoofdrolspelers in de succesvolle ontwikkeling van antibiotica. Professor Kluyver als adviseur. François Gerard Waller als bedrijfsleider. En doctor Andreas Querido. Querido (1922) is verreweg de jongste. Hij heeft zijn opleiding gehad op het Pasteur Instituut … Read more

Groene daken

groene daken

De aarde warmt op; en bij die opwarming worden steden nog eens extra getroffen. Bebouwing houdt ingestraalde warmte vast. Steden moeten dringend worden vergroend, al was het alleen maar om hen leefbaar te houden. Groene daken zijn daarbij een belangrijk … Read more

Koolstofketenregeling: maak producenten fossiele brandstoffen medeverantwoordelijk voor opruimen CO2

Koolstofketenregeling

Deze zomer is de wereld opgeschrikt door rampen, waarschijnlijk veroorzaakt door klimaatverstoring. Wanneer zal de wereld serieus werk gaan maken van het beteugelen van broeikasgassen? Nederlandse onderzoekers hebben daartoe een nieuw instrument voorgesteld: de koolstofketenregeling. Een middel waarmee producenten van … Read more

Chemie versus bacterie, # 25. Omzien en doorgaan

Ernst Chain 1945 Wikimedia

De eerste en meest spectaculaire periode in de vroege ontwikkeling van penicilline loopt op zijn einde. De samenloop met de Tweede Wereldoorlog heeft alles extra zwaar aangezet. We sluiten deze periode af met een doorkijkje naar de verdere lotgevallen van … Read more

Chemie versus bacterie, # 20. Schaalvergroting

fermentor

Het Oxford team moet geregeld dierproeven of klinische programma’s aanpassen of onderbreken vanwege een tekort aan penicilline. Ook penicilline teruggewonnen uit urine is niet altijd voldoende. Door de oorlogsomstandigheden moeten ze enorm improviseren. Veel transport gaat per fiets, vaak in … Read more

Steeds meer vleesvervangers

meat alternatives

De consumptie van vlees op de wereld blijft groeien. Mensen eten meer vlees naarmate zij welvarender worden. Maar vleesvervangers worden populair. Ze zijn in de mode; en ze hebben een veel kleiner milieueffect dan vlees. Bovendien worden vleesvervangers steeds beter. … Read more