MENU ZOEKEN

posts sorted by: Innovatie

Walsen met de natuur – een manifest

Duurzame landbouw: een paar ontwikkelingspaden

Mycelium als bouwmateriaal

Visproducten uit het lab – willen consumenten dat wel?

Traditionele Chinese geneeskunde als bron van innovatie

De natuur als leermeester!

Nieuwe antibiotica – hun ontwikkeling stagneert. Waarom?

Bacteriële resistentie tegen antibiotica? CRISPR komt te hulp

Chemische recycling van gemengd plastic afval

Wij zullen de natuur nooit helemaal naar onze hand kunnen zetten

Introspectie en innovatie gaan niet samen: ‘In Nederland vinden we onszelf al snel behoorlijk goed.’

Pure vloeibare zijde

Resistentie tegen antibiotica, hebben mieren de oplossing?

Reductionisme en holisme in de levenswetenschappen

Duurzame viskwekerijen

Naar ecologische persoonlijke verzorging, en andere BIO hoogtepunten

GreenTech 2019: nieuwe gewassen en technieken

Indoor farming: goede en betaalbare groenten voor steden

Is het leven maakbaar? 4.7 Plantengentechnologie, cisgenese

Biozonnecellen: steeds een stap verder

CCU, Carbon Capture and Utilization, als grondstof zelfs beter dan biomassa

MaterialDistrict Rotterdam 2019: fantasievolle nieuwe materialen

‘Lost in translation’: Calls for Proposals worden bepaald door taalgebruik

Rob Baan (Koppert Cress): groenten zijn gezond, maar wij mogen dat niet claimen

Is het leven maakbaar? 4.5 Nieuwe plantenveredelingstechnieken

3D geprint bioplastic: de toekomst van de bouw?

Innovaties: heb ik wat gemist?

Voedselzekerheid in tijden van klimaatverandering

Is het leven maakbaar? 3.1 Transitie is onvermijdelijk

Verjonging door biotechnologie, voor wie?

De biowetenschap van onsterfelijkheid

Is het leven maakbaar? 2.3 Preciezer sleutelen aan het genoom

Innovatieve oplossingen voor kleine boeren en biologische landbouw

Is het leven maakbaar? 2.2 Ontwikkeling van recombinant-DNA technologie

Energiebesparende materialen geïnspireerd door hagedissenhuid en schorswantsen

Is het leven maakbaar? 2.1 Van evolutie naar revolutie

Is het leven maakbaar? 1 De sleutelrol van gentechnologie

GMO tegenstanders raken van alle kanten ingesloten

Minder input, meer output en lagere footprint door precisielandbouw en digitalisering

Waarom zouden biologische boeren geen gebruik kunnen maken van nieuwe veredelingstechnieken?

Hoe dekken wij de toekomstige eiwitbehoefte?

Biologisch is geen goed kwaliteitskeurmerk – en wel hierom

Ziekenhuisafval vereenvoudigen met biologisch afbreekbare wegwerpartikelen

Innovatieve materialen: ontwerpers beseffen vaak beter hun waarde

Biobeton en andere bouwmaterialen uit lokale grondstoffen

Nieuwe materialen als inspiratiebron voor de mode-industrie

Zelfherstellend beton volop in ontwikkeling

Innovatief beton: we hebben er dringend behoefte aan, het is er, we gebruiken het niet

Genetisch aangepast spinrag

Kunstmatig spinrag, imitatie van ‘het taaiste materiaal ter wereld’

Kunstmatige zijde: een bijna overwonnen biotechnologisch probleem

Cellulose nanofibrillen maken biobased 3D printen mogelijk

Zonnecelindustrie naar de TW-schaal

Zonne-energie wordt dominant in de energievoorziening

Stro, een zeer goed bouwmateriaal

Kipster, een nieuw hoofdstuk in diervriendelijk kippen houden

Rubber uit paardenbloemen, ontwikkeld door KeyGene, WUR en Vredestein

Chitosan, een slapende reus die gewekt gaat worden

Cyrene, een groen oplosmiddel ter vervanging van giftige stoffen

Innovatie is ‘Chefsache’

Nanocomposieten, precisiematerialen

Green PAC, trekker van de biobased economy

Bioplastics: doorbraken op komst

CRISPR-Cas: prijswinnende technologie?

Zuivering van bio-based chemicaliën op industriële schaal

SynBio in de versnelling

Verticale landbouw

Vezels van de toekomst 2: cellulosevezels uit hout

Nieuwe groene materialen gaan zorgen voor de doorbraak van de biobased economy

Photanol bereidt zich voor op de markt

Welkom in het tijdperk van CRISPR

Naar precisielandbouw met kleinere milieueffecten

Leon Mur: plantenstoffen hebben veel potentie

Andy Shafer (Elevance), producent van het beste biobased product van het jaar

Psychologie van innovatie: biotechnologie moet leren luisteren!

Houtbioraffinage heeft een enorm potentieel

Tina Sejersgård Fanø (Novozymes): wij willen een innovatief bedrijf blijven

Duurzame verwerking van ziekenhuisafval van Pharmafilter nu commercieel

Innovatie: de staat draagt het risico, het bedrijfsleven krijgt de opbrengsten

Rob Baan (Koppert Cress): Tuinbouw moet innovatiever worden

Innovaties in alle lagen van de waardepiramide van groene grondstoffen

AVEBE zoekt innovators

Green Chemistry Campus: op het snijvlak van agro en chemie

Emmo Meijer: Nederland doet niet meer mee

Willem Sederel: geen hype maken van de biobased economy

Piëzo-elektriciteit, voor een wereld die minder grondstoffen verbruikt

Green Deals openen deuren die anders gesloten blijven

BRIDGE: een unieke verbinding tussen innovatieve sectoren

Innovatie, de Dutch disease

Vraaggestuurd onderzoek? Geloof het maar niet!

Steve Hartig (POET-DSM): de kennis komt uit Europa, de fabrieken worden gebouwd in de VS

Vloeibaar gemaakt groen gas (LBG) in de polder