Biostimulantia als duurzame oplossing in de moderne landbouw

De wereldvoedselproductie moet groeien, want er komen steeds meer mensen. Maar met moderne landbouwtechnieken dreigt de kwaliteit van de bodem achteruit te gaan. Synthetische hulpmiddelen dreigen dit te versterken. Biostimulantia kunnen de spanningen als gevolg van deze ontwikkelingen verlichten.

Biostimulantia
Biostimulantia beschermen tegen abiotische stress. Wikimedia Commons. Klik om te vergroten.

Voedselzekerheid is essentieel

Moderne landbouw spelt een centrale rol bij het oplossen van enkele grote uitdagingen voor de mensheid. De wereldbevolking stijgt en zal waarschijnlijk in 2050 9,8 miljard mensen bedragen. De landbouw staat daardoor onder druk om voldoende voedsel te produceren zodat mensen te eten krijgen.

Ook de achteruitgang van de bodemkwaliteit baart boeren en landbouwkundigen zorgen. Volgens gezaghebbende rapporten heeft al 40% van de landbouwgrond op de wereld, en 24% van productieve gebieden, te maken gehad van verlies van vruchtbaarheid, biodiversiteit en productief vermogen.

Maar de belangrijkste uitdaging voor de sector is het gevolg van het groeiend gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen om de opbrengst te stimuleren. Volgens sommigen kan de klimaatcrisis worden versneld door teveel gebruik van kunstmest.

Hierdoor worden milieuvriendelijke en duurzame landbouwmethoden nu essentieel voor de modern landbouw. Om de productie van voldoende voedsel veilig te stellen zal de landbouwsector nieuwe middelen moeten inzetten om hulpbronnen optimaal te benutten. In dit verband komen biostimulantia naar voren als een milieuvriendelijke en veelbelovende innovatie voor de moderne landbouw. Biostimulantia bestaan uit een mengsel van plantaardige hormonen, micro-organismen, sporenelementen, zeewierextracten en enzymen. Ze worden aangebracht op planten om groei en ontwikkeling te bevorderen. Biostimulantia verbeteren de bodem; het is bewezen dat ze de groei van de plant bevorderen, net als opbrengst, bloei en weerstand tegen abiotische stress.

National High Magnetic Field Lab
National High Magnetic Field Lab, VS. Foto: macguys. Wikimedia Commons.

De markt voor biostimulantia groeit tot meer dan $ 6,5 miljard tegen 2028

Volgens een recent rapport van Global Market Insights Inc zal de markt voor biostimulantia de komende jaren sterk groeien. Alleen al in 2021 groeide het aantal wetenschappelijke publicaties met 46% vergeleken met het jaar daarvoor. Hieruit blijken gunstige resultaten bij gebruik van biostimulantia in de moderne landbouw.

Van vrij recent in de industrie van biostimulantia is de doorbraak van humuszuur bij gebruik op tomatenplanten. Het onderzoek werd verricht door een team van onderzoekers van Bio Huma Netics, samen met een expert van de Ion Cyclotron Resonance Facility aan de National High Magnetic Field Laboratory in Tallahassee, Florida (VS). Humuszuur bestaat uit aromatische polymeren en komt voor in rijke bodems. In deze studie werden de bio-stimulerende eigenschappen van humuszuur getest op Micro-Tom tomatenplanten onder toenemende voedselstress. Daaruit bleek dat de toediening van humuszuur de voedselstress op tomaten verzachtte. Met humuszuur groeide de opbrengst met 19%; de kwaliteit van de oogst nam toe met 10 tot 24%. Toediening van humuszuur zorgde ook voor tot 25% betere voedselopname. Hieruit blijkt dat humuszuur een positieve invloed heeft op de opname van voedingsstoffen door planten.

Betere opbrengst en kwaliteit van maïs door groene maatregelen

Biostimulantia hebben een sterke invloed op groenten en fruit. Nu wordt onderzocht of deze stoffen ook op grote schaal kunnen worden toegepast om opbrengst en kwaliteit van veldgewassen te verhogen, zoals maïs en soja. Maïs wordt veel verbouwd in de VS (meer dan 95% van alle graanteelt). Nu maken boeren ook gebruik van biostimulantia.

Sinds vorig jaar hebben veel bedrijven nieuwe biostimulantia ontwikkeld voor toepassing op maïs.
– Eind 2021 maakte chemisch landbouwbedrijf Corteva bekend dat het Utrisha N op de markt ging brengen, een middel tegen stikstofverlies door omzettingen in de bodem. Ze zeggen dat hun biologische product atmosferische stikstof bindt en omzet in ammonium dat wordt gebruikt in maïs en andere veldgewassen.
– In 2021 werd het product BEST van Elicit Plant door de Franse autoriteiten goedgekeurd voor verhoging van de opbrengst van maïs. Het bedrijf wil daarmee de verkoop stimuleren van dit product in Frankrijk, Noord-Amerika, Europa en Zuid-Amerika.

Humuszuur
Humuszuur. Beeld: Ronhjones, Wikimedia Commons.

Goede vooruitzichten voor biostimulantia

Canada ondervindt al een tijdje een bodemcrisis. Volgens betrouwbare rapporten kost bodemerosie Canadese boeren bijna elk jaar meer dan $ 3 miljard, ongeveer 3 keer zo veel als 40 jaar geleden. Landbouwonderzoekers hebben nu hun aandacht gericht op duurzame landbouw en biologische innovaties om de bodemkwaliteit te verhogen en een goede opbrengst te verzekeren. Daardoor is Canada belangrijk geworden voor bedrijven in de markt voor biostimulantia.

In 2022 kondigden de landbouwministers op alle niveaus een nieuw kader aan voor het Sustainable Canadian Agriculture Partnership (SCAP). Het nieuwe vijfjarenplan is een uitbreiding van het bestaande CAP met $ 500 miljoen, bovenop de al toegezegde $ 3 miljard. Dit geeft de belangstelling aan van de regering voor de regionale landbouwsector; het plan zal de vraag naar biostimulantia in het land aanjagen. Begin 2021 ontving UPL AgroSolutions Canada een goedkeuring van de autoriteiten voor hun eerste product in bio-oplossingen, een steun in de rug voor hun duurzame koerswijziging. Het product heet OHM Biostimulant; het is een geavanceerd en sterk geconcentreerd extract van het zeewier Ascophyllum nodosum, dat de benutting van voedingsstoffen in planten optimaliseert.

Er dreigt een voedselcrisis; maar biostimulantia kunnen de landbouwsector helpen bij het produceren van voldoende voedsel en het tegengaan van de effecten van weersverandering, en zo de winstgevendheid van de sector helpen handhaven. Meer onderzoek is onderweg, dus de industrie van biostimulantia zal de komende jaren alleen maar groeien. Vooral Afrika zal de komende vijf jaar een groeimarkt zijn voor biostimulantia uit zeewier. Het gevolg van groeiende onzekerheid over voedselproductie, en van duurzame landbouwinitiatieven van overheden. Boeren in Afrika maken op grote schaal gebruik van biostimulantia om hun opbrengst te verbeteren en voeding van betere kwaliteit op de markt te brengen.

Interessant? Lees dan ook:
Boekbespreking: biostimulantia voor duurzame landbouw
Biostimulering van planten, een nieuw hoofdstuk in de landbouw
Voedselzekerheid in tijden van klimaatverandering

(Visited 156 times, 1 visits today)

Plaats een reactie