Recycling van plastics

Plasticvervuiling is een probleem dat begint lang voordat het raakt aan het milieu; de oplossing moet ook aan die eis voldoen. Twee nieuwe Europese projecten ontwikkelen plastictechnologieën voor dat doel. Een zorgt voor biologisch afbreekbare plastics; het andere voor betere recycling van plastics.

recycling van plastics
Veel plastics worden gestort als ze worden afgedankt. Foto: stortmachine, Ropable, Wikimedia Commons

RevoluZion

Het eerste, het RevoluZion project, zal innovatieve en biologisch afbreekbare plastics uit groene grondstoffen ontwikkelen, met behulp van slimme enzymtechnologieën. Ze gebruiken een proces dat gerichte evolutie (directed evolution) wordt genoemd. Ze willen hiermee enzymen ontwikkelen die heel precies gericht zijn op ingebouwde biologische afbraak en composteerbaarheid. Zulke enzymen moeten heel stabiel zijn. En ze moeten zich kunnen ontwikkelen. Met de zo ontwikkelde combinaties van polyesters en enzymen moet afvalbehandeling van plastics gemakkelijker worden.

Het doel van dit project is het verminderen van composteertijd. Hierdoor zou de behandeling van composteerbare plastic voorwerpen economisch aantrekkelijk worden. Huishoudelijke plastics zouden er ook beter composteerbaar door worden. Ze zouden beter kunnen worden afgebroken in open milieus als in water of in de grond. Veel plastics die ‘biologisch afbreekbaar’ zeggen te zijn, voldoen alleen aan dit kenmerk bij industriële compostering. Op korte termijn kunnen we denken aan koffiecapsules en landbouwartikelen. Het project wordt uitgevoerd door Spaanse groepen en wordt geleid door Kompuestos.

Plasticafval

Een andere benadering van het plasticprobleem is de recycling van plastics. Dit is een moeilijk onderwerp, doordat de variatie in plastics heel groot is. Daarom worden óf de verschillende plastics eerst van elkaar gescheiden, óf het proces van recycling van plastics levert alleen laagwaardige producten. Geschikt voor het maken van bermpaaltjes en weinig méér. Veel van dit soort plastic afval wordt momenteel verbrand of gestort.

Maar een Europees consortium bestaande uit Clariter, Bollegraaf, N+P en BioBTX gaat nu de grootste en meest geavanceerde installatie in Europa bouwen voor het sorteren van plasticafval. De grondstof is de goedkoopste fractie van plasticafval – de fractie die zou worden verbrand of gestort. De producten zullen worden gebruikt voor het maken van onder meer verven, cosmetica en wasmiddelen. De fabriek zal ongekend groot worden – hij zal elk jaar 350.000 ton plastic afval verwerken; net zoveel als door de bevolking van België wordt weggegooid.

recycling van plastics
Groningen Seaports heeft nog veel ruimte beschikbaar voor innovatieve bedrijven. Foto Donald Trung Quoc Don, Wikimedia Commons

Recycling van plastics, een moeilijk vak

Chemische recycling van plastics is moeilijk omdat de grondstof zoveel verschillende stoffen bevat. Maar kennelijk is de plastictechnologie langzamerhand zó goed geworden dat er een zeer grote fabriek mee gebouwd kan worden. Deze ultramoderne fabriek zal zorgen voor méér recycling in Europa. En bijdragen aan de vervanging van fossiele brandstoffen door plasticafval bij het maken van nieuwe producten.

De deelnemers vormen met elkaar een interessante verzameling bedrijven. Clariter ontwikkelt een unieke upcycling technologie waarmee ze plasticafval omzetten in oliën, was en oplosmiddelen; ze maken meer dan 1000 eindproducten en consumentenartikelen, zonder aardolie. Bollegraaf heeft als missie ‘het ontwikkelen en uitvoeren van recycling en sorteersystemen die goed zijn voor het milieu, die de kwaliteit van leven en gezondheid verbeteren door middel van betekenisvolle innovatie en het verantwoord beheer van de hulpbronnen van de planeet.’ N+P is een van marktleiders in Europa voor het verwerken en sorteren van niet te recyclen afvalfracties. En BioBTX heeft een eigen technologie ontwikkeld voor het maken van BTX (benzeen, tolueen en xylenen) uit afval. De fabriek komt op het terrein van Groningen Seaports. Een organisatie die een van de meest efficiënte circulaire hubs in Europa te worden – een centrum van de toekomstige circulaire economie.

Interessant? Lees dan ook:
Sluiten van de plasticketen
Chemische recycling van gemengd plastic afval
Plastic recycling: dringend nodig, heel lastig
Verbod op plastics? Terug naar een wetenschappelijke onderbouwing  

(Visited 28 times, 1 visits today)

Plaats een reactie