MENU ZOEKEN

Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Strategie voor een groene samenleving, de zwanenzang van de WTC

Circulaire economie: de keten niet alleen sluiten maar ook vertragen

PBL-WRR-AWT-WTC

Eerste fairtrade én klimaatneutrale koffie op de markt

Hoop op de toekomst in de Nederlandse windenergie

Duurzame handelsketens: veel voortgang geboekt, maar nu moeten overheden ingrijpen

Joe Ross (Biorenewables Development Centre): bedrijven kunnen meteen met ons aan de slag

Waarom Europa haar eigen tweede-generatie biobrandstoffenbeleid ondermijnt, terwijl de VS snel vooruit gaat

Bioraffinage van hout: grote stappen in de Scandinavische landen

Innovaties in alle lagen van de waardepiramide van groene grondstoffen

De biobased economy vereist integratie van alle onderwijsvormen

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 3: Schoon fossiel

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 2: Zon en wind

De comeback van vlas en hennep

Duurzame energie: een tussenbalans. Deel 1: De rol van biomassa

Biobased Wunderkammer, jammer

Coöperaties van groot belang voor de biobased economy

Schaalverkleining in de biobased economy: een tussenstand

De Bioprocess Pilot Facility in Delft

AVEBE zoekt innovators

Koolzaad als frontrunner voor agrarische vernieuwing

Duurzaamheid vereist andere besluitvorming in bedrijven

Veggiefiber: van reststof naar topsegment

Michiel Keyzer: ‘Verplichting biobrandstoffen speelt bestaande belangen in de kaart’

Zeewier wordt big business

EFIB, nu moet het!

De derde weg tussen paniek en zelfgenoegzaamheid

Jan van Hest: ‘Synthetische biologie en chemische biologie groeien naar elkaar toe’

Naar een groenere sinaasappel

Bio-energie zit biochemicaliën in de weg

Aan een zeer succesvol MKB-overheidsprogramma komt een einde

Goede beslissing, verkeerde argumenten

Een pervers effect van subsidies

Coca-Cola blundert met non-informatie over de plantbottle – laatste in een reeks incidenten

Hooggerechtshof VS geeft open-source biotechnologie steun in de rug

Suiker als grondstof: concurrentie op de markt

Schaalverkleining in de biobased economy. Maar waarom, en tot hoe klein?

‘Ooit kan de plant meer gaan opbrengen dan de tomaat’

De battle of the burgers

Vlasvezel in plaats van glasvezel

Noordwest Europa, leverancier van industriële grondstoffen: suiker

Fosforterugwinning, een urgente zaak

Groot biobased cluster van Leiden tot Reims

Met nieuwe technologieën meer brandstoffen uit aardgas of afval

Jan Noordegraaf (Synbra): overheid doe je taak, hef belasting!

Biobrandstoffen hebben de voedselvoorziening vrijwel niet beïnvloed, tot nu toe

Europa moet minder plastic afval maken – maar hoe?

Energieakkoord: belangrijke stap in de Nederlandse polder

Green Chemistry Campus: op het snijvlak van agro en chemie

Emmo Meijer: Nederland doet niet meer mee

Willem Sederel: geen hype maken van de biobased economy

Marc Verbruggen (Natureworks): ‘Europa heeft de suikerbiet, het beste gewas voor biopolymeren, maar gebruikt het niet’

Piëzo-elektriciteit, voor een wereld die minder grondstoffen verbruikt

Denken voorbij schaliegas

Duurzaamheid ook lastig onderwerp binnen de biobased economy

Green Deals openen deuren die anders gesloten blijven

Industrieel gebruik van biomassa: nieuwe criteria nodig

Design bevordert de biobased economy

Vierhuizen, geboortedorp van Sicco Mansholt

Kleinere soja-importen bij efficiëntere voedselketen

Johan Sanders: ga inefficiency tegen bij de ontwikkeling van de biobased economy

BRIDGE: een unieke verbinding tussen innovatieve sectoren

Innovatie, de Dutch disease

Zoeken naar duurzame materialen

Stadslandbouw, een nieuwe bedrijfstak

Oude linkse demonen in denken over duurzaamheid

Vraaggestuurd onderzoek? Geloof het maar niet!

Veel romantiek in de food/fuel discussie

Steve Hartig (POET-DSM): de kennis komt uit Europa, de fabrieken worden gebouwd in de VS

Ruimte voor duurzame landbouw: een mooi advies voor gisteren

Autarkisch bouwen

Vloeibaar gemaakt groen gas (LBG) in de polder

Jip Lenstra: ocean farming heeft veel potentie

Zeewier, bron van voedsel, diervoer en chemicaliën

Lokale democratie en belastingheffing in een biobased society

Topsectorbeleid, steeds dieper het moeras in

De circulaire economie, een maatschappij zonder infrastructuur?

Los de financiële crisis op, noem man en paard

CO2 vervangt straks suiker als industriële grondstof

Redeneren vanuit kansen

Studiedag ‘Biosynthetische materialen in een biobased economie’

Biokunststoffen breken de komende tien jaar door

Schaliegas is een kans, ook voor Europa

Innovatie, komt het er nog van

Koude isolering van aardappeleiwit, een prachtige innovatie

BioBTX: Dutch School of Catalysis slaat weer toe

Ton Runneboom: industriesuiker kan een doorbraak betekenen voor de biobased economy

Het agrarische kennismodel gaat de wereld veranderen

CAP herziening: integreer de biobased economy

Patricia Osseweijer: infrastructuur belangrijk voor duurzaamheid

Omgaan met de complexiteit van biomassa

Geen glaswol, maar vlaswol