MENU ZOEKEN

posts sorted by: Technologie

RethinkX: de kern

Chemie versus bacterie, # 24. Chemische formules

Chemie versus bacterie, # 23. Ere wie ere toekomt?

De kracht van subtiliteit

Valkuilen bij risicoanalyse van kernenergie

Transitie met gebruik van de bestaande energie-infrastructuur

Houten vensters

Goedkope energieopslag in de versnelling

100 jaar strijd tussen chemie en bacterie, aflevering 4. Opkomst van de chemie

Plastic recycling: dringend nodig, heel lastig

Een oplossing voor het Sargassum probleem

Snelle en langzame revoluties

De oplossingen zijn er al!

Nieuwe techniek voor het maken van drinkwater

Recycling van batterijen: tijd om er iets aan te doen

Batterijtechnologie ontwikkelt zich snel

Manifest ‘Walsen met de natuur’

Aromaten uit groene grondstoffen: Europa leidt

Plastic recycling: veel technologieën, geen winnaar, zegt Lux Research

Vermijd geen risico’s, maar beheers ze

Indirecte effecten, we zien er vaak aan voorbij

Innovaties: heb ik wat gemist?

Energiebesparende materialen geïnspireerd door hagedissenhuid en schorswantsen

Recycling van afgedankte autobanden

Klonen van apen: van kwaad tot erger of een doodlopende weg?

Zonnecelindustrie naar de TW-schaal

Zonne-energie wordt dominant in de energievoorziening

Nuttig gebruik van landbouwafval

Nederlands ecomodernisme: nuchter en praktisch maar ook een kruistocht tegen de milieubeweging

Hele oogst benutten

Zuivering van bio-based chemicaliën op industriële schaal

CocoPallet: groei in niches en concurreer op prijs, zegt Michiel Vos

Thermokatalytische reforming haalt het onderste uit de kan

Gasfermentatie: weer een mooie groene technologie

Schone technologie is veel meer dan CO2-arm, met veel meer economische potentie

Gemeenschapsvorming en technologieontwikkeling met sociale media

Technologie, geen bedreiging meer

De battle of the burgers

Met nieuwe technologieën meer brandstoffen uit aardgas of afval

Koude isolering van aardappeleiwit, een prachtige innovatie

BioBTX: Dutch School of Catalysis slaat weer toe

Biobrandstoffen zonder agro

China kan al binnen vijf jaar kunstmatige fotosynthese en kunstvlees hebben

De biobased economy op de proef gesteld door schaliegas, een discussie

Kooldioxide-economie

Waarom PEF beter is dan PET

Onderzoek in chemie en procestechnologie