BioProductProcessor komt naar de boer toe

Bioraffinage komt naar de boer toe. Met kleinschalige installaties die passen in een container; waarmee boeren meer waarde kunnen halen uit hun gewassen. De BioProductProcessor wordt gevoed met oliehoudende gewassen en een lading goed verpakte enzymen. Er komt pure plantaardige … Read more

Europese Commissie kijkt naar de regio’s

De bio-economie is een regionale zaak en Europa heeft dat nu ook ontdekt. Op een ‘hoorzitting’ in Brussel werd duidelijk dat de nieuwe welvaart lokaal en op het platteland wordt geschapen. De regio gaat vóór de nationale staat. ‘Ik loop … Read more

Lars Hansen (Novozymes): Europa moet zijn beleid en financiële steun synchroniseren

De groene industrie gaat het CO2-probleem verlichten, en regionale ontwikkeling en arbeidsplaatsen op het platteland scheppen. Zegt Lars Hansen, Directeur Europa van Novozymes, een van de leidende Europese bedrijven in de biobased economy. Maar Europa moet zijn beleid en financiële … Read more

Novozymes: suiker wordt de nieuwe aardolie

Novozymes voorziet nieuwe bioraffinaderijen die elke groene grondstof kunnen verwerken tot elk gewenst product, op een duurzame wijze. Deze bioraffinaderijen kunnen onder meer stro, huishoudelijk afval, varkensmest en afval van melkfabrieken verwerken. Ze zullen ethanol, voedingsmiddelen, veevoer, en chemicaliën produceren. … Read more

Leve Europa, trend 5: decentralisatie van de industrie in een biobased society

De milieubeweging van de jaren ’70, de voorloper van de huidige duurzaamheidsbeweging, was in meerderheid anti-technologisch. Technologie was grootschalig, ze bracht kerncentrales voort en vervuilende chemische complexen. Maar technologische ontwikkeling is een diametraal tegengestelde richting ingeslagen. In sectoren als de … Read more

Agrorock, agrolit, agromode

Het lijkt een artikel zoals er duizenden per jaar verschijnen; een technisch-wetenschappelijk artikel zoals wetenschapsmensen ze elk jaar moeten publiceren voor hun carrière. En toch zal dit artikel van Jean-Paul Lange (een Belgische ingenieur die werkt bij Shell in Amsterdam) … Read more

Logistiek in de biobased society

Het is natuurlijk een geweldige open deur om te zeggen dat de biobased economy zeer grote veranderingen met zich mee zal gaan brengen. Toch hebben waarschijnlijk niet veel mensen een idee van de enorme omvang van die veranderingen, zó groot … Read more

Veel biogas in Niedersachsen

Landschappelijk is er nauwelijks een grens tussen Niedersachsen en Noord-Nederland. Aan beide zijden van de grens is de biobased economy in volle ontwikkeling. Veel onderzoek en overleg vindt plaats in het samenwerkingsverband Eems-Dollard Regio (EDR). Enkele belangrijke verschillen tussen de … Read more