De Bioprocess Pilot Facility in Delft

Ontwikkelingen in de industriële biotechnologie (processen, nieuwe producten) die in het laboratorium zijn ontwikkeld, moeten worden uitgeprobeerd en getest op een relevante schaal voordat ze commercieel in productie kunnen worden genomen. Een proeffabriek die het productieproces op een semi-technische schaal … Read more

EFIB, nu moet het!

Stond EFIB vorig jaar nog in het teken van gespannen verwachtingen over al het nieuwe in de biobased economy, ditmaal in Brussel was de stemming eerder ‘nu moet het gebeuren in Europa, anders missen we de boot’. Daarvoor waren goede … Read more

Marc Verbruggen (Natureworks): ‘Europa heeft de suikerbiet, het beste gewas voor biopolymeren, maar gebruikt het niet’

Europa beschikt over de beste grondstof ter wereld voor biopolymeren, bietsuiker, maar zet in plaats daarvan in op tweede-generatie gewassen. Een voorbeeld van de ineffectiviteit van Europa. ‘Een Zuidoost Aziatische delegatie zei laatst tegen mij: terwijl Europa praat, bouwen wij,’ … Read more

Schaliegas is een kans, ook voor Europa

Schaliegas is geen bedreiging, het is een kans. Het zal de hele wereld ten goede komen wanneer de VS hun kolencentrales omschakelen naar gas en daarmee hun CO2-uitstoot sterk reduceren. En Europa moet een passend antwoord geven: door zijn gasprijs … Read more

Novozymes (Denemarken) en Beta Renewables (Italië) gaan samenwerken in productie van biobrandstoffen uit cellulose

In Denemarken en Italië hebben Novozymes, de grootste producent van industriële enzymen ter wereld, en Beta Renewables, een van ’s werelds grootste producenten van biobrandstoffen en deel van de Gruppo Mossi & Ghisolfi, een overeenkomst gesloten om samen biobrandstoffen uit … Read more

Europa blijft achter door aarzeling

‘Jullie willen altijd meteen de perfecte technologie invoeren’, zo hielden de Amerikanen ons Europeanen voor, bij het afsluitende debat van EFIB, vorige week in Düsseldorf. Waarbij EFIB staat voor: European Forum for Industrial Biotechnology and the Biobased Economy. De perfecte … Read more

Leve Europa, trend 5: decentralisatie van de industrie in een biobased society

De milieubeweging van de jaren ’70, de voorloper van de huidige duurzaamheidsbeweging, was in meerderheid anti-technologisch. Technologie was grootschalig, ze bracht kerncentrales voort en vervuilende chemische complexen. Maar technologische ontwikkeling is een diametraal tegengestelde richting ingeslagen. In sectoren als de … Read more

Komt er ooit een grote BPM-fabriek in Europa?

Tja, optimistisch waren ze niet, enkele industriëlen op de conferentie over Biobased Performance Materials vorige week in Wageningen, over de toekomstmogelijkheden van de bioplasticindustrie in Europa. Er waren heel wat deskundigen. En ze waren niet erg positief over de industriepolitiek … Read more

Hoe de methanolproductie voor Nederland behouden bleef

Doortastend optreden en een nieuwe technologische vinding hebben in 2006 de methanolproductie voor Noord-Nederland behouden. BioMCN in Delfzijl is nu de grootste fabriek van tweede-generatie biobrandstoffen ter wereld. Door de toepasbaarheid als motorbrandstof en als chemische basisgrondstof voor onder andere … Read more

Onderzoek in chemie en procestechnologie

Voor de biobased economy, waarin de groene chemie een zeer belangrijke rol zal spelen, moet nog veel onderzoek plaatsvinden. Vrijwel alle technologie uit de petrochemie moet worden aangepast of zelfs opnieuw worden uitgevonden. Dat geldt voor onderzoek in scheidings- en … Read more

In Frankrijk is de biobased economy al begonnen

De landbouw in Noord-Frankrijk vormt een vruchtbare voedingsbodem voor biobased initiatieven. Op twee plaatsen, in Picardië en Champagne-Ardennes, investeert de Franse overheid in de toenadering van landbouw en chemie. Fransen doen onderzoek en pilot- en demoproductie van bio-ethanol, zij produceren … Read more