Jos Keurentjes: bij AkzoNobel is duurzaamheid de license to operate

‘We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een roadmap voor de groene chemie van AkzoNobel,’ zegt Jos Keurentjes, director technology van AkzoNobel Industrial Chemicals en hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. ‘Het blijkt dat we al op 9% renewables in de grondstoffenvoorziening zitten. Dat is verrassend hoog, het gemiddelde van de chemische industrie ligt op 3%.

Het zit ‘m vooral in de vetzuren voor oppervlakte actieve stoffen (surfactants) en celluloseafgeleiden die we inzetten als viscosity modifiers, terwijl het hernieuwbare aandeel in onze coatings ook steeds hoger wordt. In die laatste groep van producten is nog veel te doen, bijvoorbeeld op het gebied van oplosmiddelen en van de gebruikte harsen.’

De hele keten wordt vergroend
‘Het blijkt dat het vergroenen van de chemische productie dus wel kan. Duurzaamheid is bij ons in vijf jaar tijd een aangelegenheid van de board geworden en is nu in feite onze ‘license to operate’. Onze klanten vragen er om en vanuit de vraagkant wordt de hele keten vergroend, hoewel de vergroening – zeker in de chemie –  vooral aan de voorkant van de waardeketen plaatsvindt. Cradle2Gate noemen wij dat, als een variatie op Cradle2Cradle. Het houdt in dat de producten die bij ons de poort uitgaan een zo laag mogelijke carbon footprint moeten hebben, doordat wij er van uitgaan dat onze leveranciers grondstoffen leveren die zo duurzaam mogelijk zijn, waarna wij ze duurzaam verwerken. Bovendien werken we samen met onze klanten aan ontwikkelingen om ook het gebruik van onze producten duurzamer te maken. Ook de grote chemie kan dus wel degelijk haar grondstoffen en producten vergroenen. Bij ons geldt dat bijvoorbeeld bij de verfproductie, een van de belangrijkste sectoren van AkzoNobel. Verf bestaat uit pigmenten, oplosmiddelen en polymere bindmiddelen. De footprint van al die componenten kan nog flink naar beneden. Wij kijken er bijvoorbeeld naar om bindmiddelen te produceren met behulp van algen.’ Het zijn voorbeelden, maar er zijn nog vele mogelijkheden tot vergroening.

CO2-chemie
Zo werkt AkzoNobel aan een geheel nieuwe grondstoffenchemie uit kooldioxide. Met CO2 kun je in principe alles maken en het is een uitdaging dat hinderlijke restproduct in te zetten als grondstof voor verdere chemische verwerking. Jos Keurentjes: ‘Lange tijd was de koolstofdioxide chemie om energetische redenen niet erg aantrekkelijk, maar de tijden zijn veranderd en er zou best een dergelijke chemie van de grond kunnen komen. Ook bij ons.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Plaats een reactie