Design bevordert de biobased economy

Hoe breng je de nieuwe, groene economie onder de aandacht van de bevolking? En van de maakindustrie? Antwoord, schakel de creatieven in, de industriële ontwerpers, de architecten, de gamebouwers en de bedenkers van nieuwe mode. Kortom de mensen met nieuwe … Read more

Innovatie, de Dutch disease

Weet u het nog? Windenergie? De Nederlandse Lagerwey molens waren de beste en meest innovatieve, maar hebben we de markt in handen gekregen? Nee, Duitsers en Denen bedienen die nu. En zonne-energie? Nederland liep toch voorop in innovatie, kennis en … Read more

Stadslandbouw, een nieuwe bedrijfstak

Zeker honderd projecten zijn er aangemeld voor de tweede publieksdag van de stadslandbouw in Nederland. ‘De ‘bedrijfstak’ groeit zo snel dat het er volgend jaar zeker twee- tot driemaal zoveel zullen zijn,’ is de mening van de organisatie van de … Read more

Innovatie, komt het er nog van

Zo langzamerhand begint iedereen toch wel door te krijgen dat het Nederlandse innovatiebeleid, het topsectorenbeleid, een wassen neus is, alleen maar tot verwarring leidt en de innovatie in ons land nauwelijks vooruit helpt. Misschien dat alleen de laatst bijgetrokken topsector, … Read more

Eerste Europees GM algenproject

Hoewel het officiële beleid van de Europese Commissie op het gebied van GMO-producten voor voedsel (groene biotech) nog steeds afwijzend is, komt er in de benadering van de industriële biotechnologie (witte biotech) toch verandering. Zeker waar het de toepassing van … Read more

Novozymes (Denemarken) en Beta Renewables (Italië) gaan samenwerken in productie van biobrandstoffen uit cellulose

In Denemarken en Italië hebben Novozymes, de grootste producent van industriële enzymen ter wereld, en Beta Renewables, een van ’s werelds grootste producenten van biobrandstoffen en deel van de Gruppo Mossi & Ghisolfi, een overeenkomst gesloten om samen biobrandstoffen uit … Read more

Biobrandstoffen zonder agro

Veel prijzen hebben ze al gewonnen voor hun innovatieve technologie. LanzaTech uit Nieuw Zeeland beschikt over een batterij bacteriën waarmee ze alle industriële afvalgassen en afvalproducten rechtstreeks kunnen omzetten in brandstoffen en chemische bouwstenen Sean Simpson, CSO van de onderneming … Read more

China kan al binnen vijf jaar kunstmatige fotosynthese en kunstvlees hebben

‘De Chinezen concentreren zich in hun research vooral op vier belangrijke onderzoeksgebieden: CO2-economie (waaronder de kunstmatige fotosynthese), zonne-energie (photo voltaics), methanol en de productie van kunstmatig vlees (artificial proteins).’ Dat zeggen Michael Carus, directeur en Fabrizio Sibilla, medewerker van het … Read more

EuropaBio prijs voor het beste biotechnologische MKB, 2012

Het Oostenrijkse biotechnologische farmaceutische MKB ProtAffin AG en het Franse Global Bioenergies zijn gemeenschappelijk winnaar geworden van de prijs voor het beste Europese innovatieve biotechnologische MKB. EuropaBio noemt daarnaast drie bedrijven met buitengewone prestaties: het Britse Green Biologics Ltd, het … Read more

Kooldioxide-economie

Het Duitse Nova-institute kwam 15 augustus met een interessant persbericht, ‘The next revolution: CO2 plus renewable Energy can serve as a feedstock for fuels, chemicals and plastics’. Daarin vertelt Nova’s CO2 expert dr. Fabrizio Sibilla dat CO2 vele milieuvoordelen kan … Read more

Waarom PEF beter is dan PET

Biobased PEF (polyethyleenfuranoaat), de nieuwe grondstof voor flessen met koolzuurhoudende dranken (voor Coca Cola en Danone) is niet allen groen, maar ook goedkoper te maken dan zowel fossiel als drop-in groen PET (polyethyleentereftalaat). Het heeft ook nog betere eigenschappen. Tom … Read more

Carbohydrate Competence Centre (CCC) heeft 70% van alle levende materie als onderzoeksobject

Het Carbohydrate Competence Centre verricht toegepast fundamenteel onderzoek aan de vorming, verandering en afbraak van koolhydraten. CCC wil excellente kennis ontwikkelen over koolhydraten, om zowel innovatie als een meer gezonde en duurzame samenleving te bevorderen. Onder de paraplu van CCC … Read more

Enzymatisch polymeriseren. Nieuw!

‘De polymerisatie met behulp van enzymen is nieuw in Nederland en in de hele wereld,’ zegt associate prof. Dr. Katja Loos van het Zernike Institute for Advanced Materials, toponderzoekschool voor materiaalonderzoek van de Groningse universiteit. ‘De daarvoor benodigde enzymen maken … Read more

Onderzoek in chemie en procestechnologie

Voor de biobased economy, waarin de groene chemie een zeer belangrijke rol zal spelen, moet nog veel onderzoek plaatsvinden. Vrijwel alle technologie uit de petrochemie moet worden aangepast of zelfs opnieuw worden uitgevonden. Dat geldt voor onderzoek in scheidings- en … Read more