Met nieuwe technologieën meer brandstoffen uit aardgas of afval

De prijs van ruwe olie is zó hoog geworden dat het brandstoffenlandschap erdoor gaat veranderen, zegt Lux Research, een Amerikaans adviesbureau. In de Verenigde Staten wordt dit proces nog aangejaagd door de opkomst van grote hoeveelheden goedkoop schaliegas, maar huishoudelijk afval wordt een alternatieve grondstof voor productie van vloeibare brandstoffen. Het prijsverschil zal de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën versnellen, zegt Lux.

Huishoudelijk afval
Huishoudelijk afval is een alomtegenwoordige grondstof.

BTL- en GTL-processen
De prijs van ruwe olie zou kunnen stijgen tot $ 140 per vat in 2035. Lux verwacht dat de prijs van benzine gemaakt met nieuwe technologieën zou kunnen dalen tot het equivalent van $ 75 per vat. ‘Grondstoffen als aardgas en biomassa-afval komen steeds meer in aanmerking voor het maken van brandstoffen, omdat men steeds beter leert hoe kapitaalkosten en operationele kosten van deze technologieën in de hand te houden,’ zegt Daniel Choi, onderzoeker bij Lux Research en hoofdauteur van het rapport getiteld ‘Bringing the Heat: Gas- and Waste-derived Synfuels’.

De onderzoekers van Lux keken naar de kosten van 21 biomass-to-liquids (BTL-) en gas-to-liquids (GTL-)processen. Pyrolyse en een GTL-proces voor productie van ethanol worden goed beoordeeld, maar Lux denkt dat het methanol-to-gasoline (MTG-)proces uiteindelijk het goedkoopst is. ‘Dit proces bestaat uit een serie katalytische reacties,’ zegt Daniel Choi in een e-mail. ‘Globaal bestaat het uit productie van syngas, dan naar dimethylether (DME), en verdere ontwatering waarbij uiteindelijk benzine ontstaat. ExxonMobil heeft deze route opengelegd door het proces grootschalig te demonstreren; maar startups verbeteren het zodat het ook rendabel wordt op kleine schaal (ca. 1.000 vaten per dag). Primus Green Energy is in dit veld een belangrijk bedrijf dat we in de gaten moeten houden. Het bedrijf stelt dat hun MTG proces, anders dan dat van ExxonMobil, geen tussenstappen kent met condenseren en verdampen. Het bedrijf heeft net de bouw van een demonstratiefabriek van vijf vaten per dag afgerond, en hoopt in 2014 over te kunnen gaan tot een commercieel project.’

Een alomtegenwoordige grondstof
Maar biomassa-afval is een alomtegenwoordig alternatief. Lux memoreert dat de VS volgens het Department of Energy 50 miljard gallon ethanol zou kunnen maken uit biomassa-afval, ca. 3,5 keer zo veel als nu. Afvalbehandeling is moeilijk en voegt $ 3,60 per vat toe aan de prijs van de brandstof – maar die kosten worden meestal meer dan goed gemaakt door de goedkopere grondstof. Huishoudelijk afval is de belangrijkste grondstof, omdat hij gratis is. Resthout uit bosbeheer en landbouwafval zijn procesmatig betere grondstoffen, maar de kosten van verzamelen en transport tellen wel door in de kosten van het uiteindelijke product.

Volgens Daniel Choi zijn brandstoffen uit huishoudelijk afval kansrijk, zelfs in concurrentie met goedkoop schaliegas. ‘Maar huishoudelijk afval is alleen een goede grondstof voor brandstoffen als de verwerkers lange-termijncontracten kunnen bedingen tegen aantrekkelijke voorwaarden; dan is het concurrerend. Het is een uitdaging voor de ontwikkelaars van technieken om huishoudelijk afval om te zetten in brandstoffen, dat zij om kunnen gaan met de onvoorspelbaarheid van hun grondstof, die in potentie ten koste gaat van productiviteit en procesrendement.’

Onze conclusie luidt dat er op de brandstoffenmarkt door de hoge olieprijzen een kans is ontstaan voor nieuwe grondstoffen en nieuwe technologieën.

(Visited 4 times, 1 visits today)

1 gedachte over “Met nieuwe technologieën meer brandstoffen uit aardgas of afval”

 1. Geachte heer v/d Hoeven.
  Wanneer ik al die schitterende intelecturele inovatieve cappaciteit, hoor, en zie van onze wetenschap dan lopen mij de rillingen over mijn lijf. Veel van hun intelectuele productie gaat heel kortzichtig naar het gladstrijkern van de plooien die door misvattingen en mismanagment zijn ontstaan.
  Alsof de natuur schuldig is aan ons falen wodt met hoog technische chemische verbindingen een oplossing gezocht voor ons energie tekort.
  Veel er van vind ik in de natuur inpasbaar.
  Maar zelfs de goede vindingen zullen niets opleveren wanneer het uiteindelijke doel niet de natuur verbeterd.
  Biomassa; zou al genoeg moeten zeggen.
  Biomassa is alsof het een reststof is. Dat is het niet. Dat hoort het niet te zijn. Biomassa, onze biomassa komt voorrt uit te veel van alles willen hebben willen kweken.Productie maakt biomassa. Normaal is dat geen prob;eem maar wanneer je op een plek voor heel de wereld tomaten gaat kweken is er iets fout. Dan neemt de massa op die plek toe. Streeksgewijs telen en oogsten is van belang om biomassa op de juiste manier te gebruiken. De natuur zet het dan vanzelf om en levert op die manier de energie zelf. Wij hebben al die extra energie niet nodig.
  Wij mogen het niet nodig hebben.
  Fucushima is nog niet gedooft of wij grijpen alweer naar een ander venietigende oplossing.
  Wij moeten normaal gaan doen. De energie die wij echt nodig hebben is er bestaat al lang. De wetenschap heeft dat wat zij weten verkeerd toegepast.Weten hoe een proces verloopt had ons in die natuurlijke mogelijkheden moetn steunen.
  Dan zat onze patat nog steeds in een papieren zakje of in een boom of koolblad.
  Denk al die onzin van flessen, dozen, en al die onozele verpakking maar eens weg. Transport, opslag, modegrillen en verkooptechnieken, verlies door handeldrijvende geldbeluste individueen.
  Ik zou uren door kunnen gaan maar het heeft geen zin.Zinloos ben ik geworden.
  Geen enkele wetenschappelijke instelling wil mij horen. Ik lever hen niets op.
  Wanneer u uw hersens gebruikt heeft u genoeg om na te denken en is stilte de enige mogelijkheid die ik na mijn betoog nog heb.
  Mijnheer v/d Hoeven ga stil zitten midden in een bos en denk over mijn betoog na.
  M. Dijksman.

  Beantwoorden

Plaats een reactie