CO2 vervangt straks suiker als industriële grondstof

Tot de kansrijke start-ups behoort volgens ons beslist Photanol, het onderzoekbedrijf van de hoogleraren Joost Teixeira de Mattos en Klaas Hellingwerf van de Universiteit van Amsterdam. Hun ‘derde generatie’ bedrijfje maakt allerlei chemische producten, zoals melkzuur en vele andere basisproducten, … Read more

Iedereen hobbyboer

Eigenlijk gaat er heel weinig energie om in de biosfeer. De omzetting van licht naar biomassa is relatief inefficiënt ook voor hout uit Rusland of zeewier uit de Sargasso zee. Er komt op aarde een vermogen aan zonne-energie binnen ter … Read more

Oxfam Novib: liever te vroeg dan te laat

Eén van de dingen die ik heb geleerd bij het werken voor maatschappelijke organisaties, is dat je beter investeringen kunt aanpakken dan handel. Als ik een producent ervan kan overtuigen, bepaalde aanpassingen te doen in zijn investeringsbeleid (met betrekking tot … Read more

Benzine uit lucht en water, zin en onzin

In kranten en op TV wordt de laatste weken veel aandacht besteed aan het maken van brandstoffen als benzine en diesel uit kooldioxide en water. Soms met sensationele koppen zoals in The Independent van 19 oktober: ‘Exclusief: Innovatieve wetenschappers maken … Read more

Biobrandstoffen zonder agro

Veel prijzen hebben ze al gewonnen voor hun innovatieve technologie. LanzaTech uit Nieuw Zeeland beschikt over een batterij bacteriën waarmee ze alle industriële afvalgassen en afvalproducten rechtstreeks kunnen omzetten in brandstoffen en chemische bouwstenen Sean Simpson, CSO van de onderneming … Read more

Staatsbosbeheer: hout is concurrerend

‘Hout is concurrerend voor verwarming, wanneer het alternatief bestaat uit aardgas (tegen kleinverbruikers-tarieven) of stookolie,’ zegt Zwier van Olst. ‘Stadsverwarming is een uitstekende toepassing voor binnenlands geproduceerd hout. We hebben net een groot contract afgesloten met Stadsverwarming Purmerend BV en … Read more

Het alcoholprobleem van de Europese Commissie

De Europese Commissie komt mogelijk terug op haar bijmengverplichting en wil die verlagen van 10 naar 5%. De ethanolindustrie is woedend en beticht de Commissie van een ’onverantwoordelijke ommekeer in het biobrandstoffen-beleid’. Kan dit gevolgen hebben voor de groene chemie? … Read more

Veel biogas in Niedersachsen

Landschappelijk is er nauwelijks een grens tussen Niedersachsen en Noord-Nederland. Aan beide zijden van de grens is de biobased economy in volle ontwikkeling. Veel onderzoek en overleg vindt plaats in het samenwerkingsverband Eems-Dollard Regio (EDR). Enkele belangrijke verschillen tussen de … Read more

NGO’s en de biobased economy

In Nederland heeft 2009 het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) op verzoek van het Interdepartementale Programma Biobased Economy elf maatschappelijke organisaties geïnterviewd over hun houding tegenover de biobased economy. Alle NGO’s staan open voor dialoog en zijn benieuwd naar de … Read more

In Frankrijk is de biobased economy al begonnen

De landbouw in Noord-Frankrijk vormt een vruchtbare voedingsbodem voor biobased initiatieven. Op twee plaatsen, in Picardië en Champagne-Ardennes, investeert de Franse overheid in de toenadering van landbouw en chemie. Fransen doen onderzoek en pilot- en demoproductie van bio-ethanol, zij produceren … Read more