Het individu bestaat niet

individual

In de biologie woedt op dit moment een stevige discussie over het begrip individu. Daarin staan definities van bekende verschijnselen als symbiose en parasitisme op de helling. De discussie gaat niet meer alleen over planten en micro-organismen; ook zoogdieren en … Read more

De natuur als leidraad

Het manifest Walsen met de natuur is een logisch vervolg op de recente boeken van de opstellers, Alle Bruggink en Diederik van der Hoeven. Dat geldt met name voor hun laatste boek Natuurlijk! Logisch. Hoe de natuur ons steeds weer … Read more

De natuur als leermeester!

Met veel plezier heb ik het boek Natuurlijk! Logisch. Hoe de natuur ons steeds weer voor verrassingen stelt van Alle Bruggink en Diederik van der Hoeven gelezen. Sterker nog, met grote interesse heb ik het bestudeerd. Bijna zonder uitzondering hebben … Read more

Holisme heeft de toekomst

Reductionisme, het reduceren van vraagstukken tot kleine onderdelen, is de basis van onze welvaart. Het bepaalt ook sterk ons maatschappelijk gedrag en onze kijk op de wereld. Daar kun je ver mee komen, maar zicht op het geheel kan verloren … Read more

Brexit gaat niet over de EU

De zwaarst mogelijke straf die je in een Europees land kunt krijgen is gevangenisstraf. Zo’n langdurige vrijheidsberoving is sterk onwenselijk voor een mens. Wie gevangen zit verlangt naar vrijheid, en verhalen waarin een gevangenis betrokken is gaan daarom bijna altijd … Read more