Innovatieve oplossingen voor kleine boeren en biologische landbouw

Mycorrhiza schimmels vergroten de opbrengst doelgericht en milieuvriendelijk, robots helpen boeren om ecologisch onkruid te bestrijden. Kleine boeren vergroten de opbrengst met sensoren in de bodem en met moderne bioraffinage. Kleine boeren en biologische landbouw kunnen veel hebben aan technologische ontwikkelingen en innovatieve oplossingen, terwijl ze toch vast houden aan hun idealen.

Nova-Instituut organiseert de ‘Revolution in Food and Biomass Production (REFAB)’ conferentie in Keulen op 1 en 2 oktober; deze thema’s worden daar besproken. Korting bij vroege inschrijving wordt gegeven tot eind juli, met extra korting voor deelnemers uit ontwikkelingslanden.

mycorrhiza schimmels
Mycorrhiza schimmels in de bodem spelen een grote rol in de gezondheid van planten

Innovatieve oplossingen voor de biologische landbouw

Men denkt vaak dat biologische landbouw en nieuwe technologieën elkaar uitsluiten. Maar integendeel, op REFAB worden spannende technologieën en methoden getoond die de biologische landbouw optimaliseren terwijl deze toch trouw kan blijven aan zijn principes. Dit begint al bij de teelt: Dr. Alok Adholeya van TERI-Deakin Nanobiotechnology Centre zal een innovatieve en duurzame methode presenteren, gebaseerd op het integreren van mycorrhiza schimmels en nano-bio-stimulantia. Hiermee kan de opbrengst van veel boeren op een milieuvriendelijke manier worden verbeterd.

Wereldwijd is ongeveer 80% van alle boeren een ‘kleine boer’, met een oppervlak van kleiner dan twee hectare. Vaak vormen zulke boerenbedrijven de ruggengraat van de landbouw in ontwikkelingslanden, maar ze kunnen niet altijd rekening houden met het milieu en met duurzaamheid. Hier maken innovatie en moderne technologieën nieuwe oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld door landbouwgrond beter te gebruiken met behulp van sensortechnologie en ruimtelijke geodata. Anil Rajvanshi, directeur van het Nimbkar Agricultural Research Institute (NARI) in India, zal laten zien hoe modern precisielandbouw, het Internet of Things en zelfs 3D printers van de kleinschalige landbouw een aantrekkelijke en industrie met geode opbrengsten te maken. Samir Sodaiya van Godavari Biorefineries Ltd., ook uit India, komt met een andere benadering. Hij laat zien hoe wij met bioraffinage niet alleen suiker kunnen maken uit suikerriet, maar ook nieuwe waardevolle producten kunnen maken uit reststoffen en ‘afval’. Godavari promoot ook duurzame landbouw door innovatieve oplossingen als druppelirrigatie, precisielandbouw en milieuvriendelijke landbouwtechnieken.

innovatieve oplossingen
Met infraroodcamera’s in drones kunnen boeren een goede indruk krijgen van de stand van het gewas.

Innovatieve oplossingen in ontwikkelingslanden

Steun aan kleine boeren kan niet alleen armoede terugdringen op het platteland, maar ook de biodiversiteit beschermen: Gero Leson van Dr. Bronner’s Magical Soaps presenteert hun dynamische bosbouw in Ghana, India en Samoa, waar het bedrijf zijn kokos-, palm- en muntolie vandaan haalt. De bomen worden geplant in gemengde en gelaagde bossen; de hogere dichtheid zorgt voor grotere oogsten, meer biodiversiteit en ook een beter inkomen voor de lokale kleine boeren. En Julius Ecuru van het BioInnovate Africa Program (BAP) laat zien hoe inheemse planten en nieuwe technologieën vruchtbaar gebruikt kunnen worden door lokale kleine boeren met behulp van innovatieve oplossingen als nieuwe enzymen, andere producten gemaakt van gierst of publiek-private samenwerking.

Globalisering zet veel kleine boeren onder druk van grote boerenbedrijven, subsidies en zwakke infrastructuur. Ook hier kan technologie innovatieve oplossingen aandragen als kleine boeren in een netwerk gezamenlijke initiatieven nemen en samenwerken met behulp van digitalisering. Rajnish Gupta uit Tansa zal zijn ervaringen delen van en met kleine boeren in opkomende landen, en voorwaarden voor succes formuleren in de transitie naar een modern landbouw.

Biologische landbouw in industrielanden

En er liggen ook veel mogelijkheden voor innovatieve oplossingen in de biologische landbouw in industrielanden; met moderne robotica bijvoorbeeld kunnen we met grote precisie onkruid bestrijden zonder chemicaliën. Veel nieuwe ideeën zijn toegesneden op specifieke problemen: op REFAB zal Björn Lagerman van FriBi holding AB de BeeScanning App toelichten. Met de camera van hun smartphone en de app kunnen bijenhouders de parasitaire mijt Varroa destructor bestrijden en ook andere eigenschappen van de korf waarnemen. Dit instrument stelt niet alleen de mate van gezondheid van de kolonie vast; de bevolkingsomvang kan ermee worden voorspeld, en hij kan de basis vormen voor teeltprogramma’s.

Wilt u ook beter inzicht krijgen in de manier waarop innovatieve oplossingen zowel de biologische landbouw als de vele kleine boeren ter wereld kunnen ondersteunen? Mis dan niet de conferentie Revolution in Food and Biomass Production (REFAB)’ op 1 en 2 oktober in Keulen. Zo’n 50 sprekers zullen de toekomst van voedsel- en biomassaproductie toelichten. Op de conferentie wordt de ‘Future Protein Award’ verkiezing gehouden, waar beginnende bedrijven in de parallel lopende tentoonstelling een presentatie zullen geven van  hun innovatieve voedings- of eiwitprocessen, op basis van CO2, insecten, algen, bacteriën en kunstvlees. De conferentiedeelnemers zullen met elkaar bepalen wat hiervan de meest overtuigende concepten zijn.

Interessant? Lees dan ook:
Naar precisielandbouw met kleinere milieueffecten
Minder input, meer output en lagere footprint door precisielandbouw en digitalisering
Bioraffinage van insecten: het bestaat, het werkt

(Visited 40 times, 1 visits today)

Plaats een reactie