Minder input, meer output en lagere footprint door precisielandbouw en digitalisering

Nieuwe technologieën als robots, drones en kunstmatige intelligentie (AI) zorgen voor een revolutie in onze voedselproductie. Door precisielandbouw gaat een aantal grote bedrijven nu investeren in nieuwe oplossingen voor het boerenbedrijf. Welke bedrijven maken deel uit van deze nieuwe golf, en welke technische producten zijn er op de markt te koop?

Nova-Instituut organiseert een conferentie over dit onderwerp, ‘Revolution in Food and Biomass Production (REFAB)’, op 1 en 2 oktober in Keulen. Daar komen de belangrijkste betrokken bedrijven bijeen, om hun nieuwste producten te laten zien.

Verbonden machines in de precisielandbouw.
Verbonden machines in de precisielandbouw. Beeld: CLAAS

De digitalisering van de landbouw belooft de moderne landbouw efficiënter en duurzamer te maken; hieronder vallen technologieën voor precisielandbouw, kunstmatige intelligentie, robots en drones. Er komen véél meer gegevens vrij over het gewas, waarmee goed onderbouwde besluiten kunnen worden genomen over toediening van kunstmest en bestrijdingsmiddelen; misschien verdwijnt menselijke arbeid soms zelfs helemaal. Deze technologieën zullen niet alleen de productie van biomassa bevorderen; ook veeteelt kan hiervan profiteren en zijn footprint verkleinen. Of, kort gezegd: minder input, meer output en een lagere footprint.

De doorbraak van precisielandbouw

In alle landen breekt de digitalisering bij de productie van voedsel en biomassa door, hoewel in verschillende vormen, afhankelijk van de behoeften en kenmerken van het boerenbedrijf. Technologieleveranciers met de ambitie om hun spullen wereldwijd te verkopen, moeten daarom rekening houden met de behoeften van de boeren. En er komen andere vraagstukken op, zoals overal waar digitalisering doorbreekt: die van de veiligheid van gegevens, en de vraag van wie deze zijn. Niet alleen de boeren hebben daarmee te maken, ook technologiebedrijven én landen.

Demonstratie van toediening van een bestrijdingsmiddel door een drone.
Demonstratie van toediening van een bestrijdingsmiddel door een drone. Foto: USDA

Tata Consultancy Services TCS heeft een afdeling Digital Farming Initiatives, die een serie flexibele en veelzijdig toepasbare technologieën heeft ontwikkeld onder de naam InteGraTM. Deze combineren de zogenoemde vijf digitale krachten – sociale netwerken, mobiliteit, data-analyse en Internet of Things (IoT) – en helpen bij de oprichting van ‘economisch slimme’ en ‘klimaatslimme’ boerenbedrijven genaamd Progressive Rural Integrated Digital Enterprises (PRIDETMs). Volgens Dr. Pappula (Tata) zijn deze al in vele staten van India opgericht; kleine en marginale boeren kunnen op deze manier hun omstandigheden sterk verbeteren, met welvaart en voedselzekerheid in het vooruitzicht.

Nieuwe waardescheppende digitale diensten

Egbert Schröer (Microsoft), hoofd van de afdeling die diensten ontwikkelt voor de chemische industrie en de landbouw, zegt dat ‘digitale landbouw het model van de wereldvoedselvoorziening verandert. Voedselzekerheid en voedselkwaliteit zijn de belangrijkste onderwerpen. ‘Duurzame wereldvoedselvoorziening’ staat centraal in de strategie van Microsoft; traditionele boerenbedrijven veranderen hun businessmodellen, en maken gebruik van technologische en e-commerce mogelijkheden waarmee ze nieuwe waardescheppende digitale diensten voor boeren ontwikkelen. Samen met onze partners helpen wij mensen en organisaties bij het bestrijden van wereldwijde milieuproblemen met AI en versnelde innovatie.’

Centraal in de precisielandbouw zoals aangeboden door Bayer Digital Farming staan de xarvio FIELD MANAGER, een digitaal middel om het welzijn van de akker te meten met remote sensing, en xarvio SCOUTING, een app om dit te meten met je smartphone; ook eventuele mesttekorten en ziektes worden hiermee vastgesteld. Beide producten zijn pas in 2017 op de markt gekomen, en zijn momenteel te koop in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen en de Oekraïne.

Precisieveeteelt

Zoals al gesteld, verandert precisielandbouw niet alleen het telen van het gewas maar ook dat van vee. Een interessant voorbeeld is de ontwikkeling bij Evonik Nutrition & Care van een precisiesysteem om kippen te houden. Hierbij worden kennis en data ontsloten met digitale technieken ten behoeve van de bedrijfsvoering. Zo worden niet alleen lichaamstemperatuur, voeding en klimaat in de kippenren gemeten en geanalyseerd, maar ook de onderlinge communicatie. Evonik biedt al jaren diensten aan voor aminozuuranalyse en heeft daardoor ruime ervaring met digitale bedrijfsmodellen in de landbouw.

Tenslotte CLAAS, een van de toonaangevende makers van landbouwmachines ter wereld, waar de nadruk bij methoden van precisielandbouw ligt op het verzamelen van gegevens op het veld, en de verwerking daarvan tot teeltbeslissingen. De CROP SENSOR applicatie maakt het bijvoorbeeld mogelijk, ter plaatse beslissingen te nemen over de toediening van kunstmest of groei regelende stoffen; en de geleidbaarheidsmeter EM38 verzamelt tijdens de bewerking van de bodem informatie over heterogeniteit en samenstelling van de grond, en opbrengstpotentieel. Bovendien wil CLAAS de integratie van data van diverse bedrijven bevorderen, met gebruik van de belangrijke holistische agrarische bedrijfssoftware 365FarmNet, een CLAAS dochter.

Bij de komende REFAB conferentie zullen grote bedrijven uit de agrarische, chemische en IT sector hun visie en ervaringen delen op het terrein van digitalisering van de landbouw. Aan de conferentie nemen deel Dr. Srinivasu Pappula, directeur Digital Farming Initiatives, Tata Consultancy Services (TCS) (IN), Egbert Schröer, directeur Process Manufacturing & Resources Industry bij Microsoft (VS), Tobias Menne, directeur Digital Farming bij Bayer (DE), Prof. Dr. Stefan Pelzer, directeur Innovation Management Animal Nutrition van Evonik Nutrition & Care (DE) en Dr. Joachim Stiegemann, directeur CES Product Management bij CLAAS E-Systems (DE). Met deze bijdrage van wereldwijd actieve bedrijven zal de conferentie een evenwichtig beeld geven van de huidige staat van de technologie van precisielandbouw en de betreffende markten, en hoe deze inspelen op de behoeften van boeren. Al met al zullen 50 sprekers en 30 exposanten de toekomst laten zien van de productie van voedsel en biomassa (www.refab.info).

Interessant? Lees dan ook:
Naar precisielandbouw met kleinere milieueffecten
Precisietuinbouw: wat de consument wil
Kipster, een nieuw hoofdstuk in diervriendelijk kippen houden

(Visited 11 times, 1 visits today)

Plaats een reactie