Duurzame chemicaliën bouwen de biobased economy

Wereldwijd geven bedrijven vorm aan de biobased economy door het op de markt brengen van duurzame chemicaliën en producten uit groene grondstoffen. Zij zijn nu samen zó ver dat de groei hiervan gaat versnellen. Overheden en beleidsmakers kunnen deze groei ontketenen door alle bedrijven en sectoren te steunen die samen de waardeketen vormen. Aldus BIO, de Amerikaanse organisatie voor biotechnologische innovatie, in een recent rapport over de staat van de biobased economy.

BIO organiseert elk jaar een World Congress on Industrial Biotechnology. Dit jaar wordt het gehouden in Philadelphia, op 16-19 juli.

duurzame chemicaliën‘De biobased economy bestaat uit een waardeketen van duurzame fabricage: met biologische processen worden duurzame goedkope grondstoffen, of afval, omgezet in gebruiksproducten. Deze economie schept nieuwe markten voor gewassen, gewasafval en reststoffen, en leidt tot innovatie bij de productie van consumentenartikelen. Duurzame chemicaliën en agrarische grondstoffen vormen een goedkoop alternatief voor stoffen uit aardolie, en scheppen waarde door een beter milieu en lagere productiekosten.’ Aldus BIO in de inleiding tot een catalogus van biobased industrieën. De hele versie 2018 van de publicatie ‘Renewable Chemicals Platforms Building the Biobased Economy’ kunt u hier downloaden.

‘De industriële biotechnologie staat centraal in deze omwenteling in fabricagemethoden, zorgend voor nieuwe groei, economische kansen en werkgelegenheid in:
– land- en bosbouw, vooral door de ontwikkeling van nieuwe gewassen en nieuwe toepassingen van agrarische reststoffen;
– industriële productie, door gebruik van afgassen en afvalstoffen;
– voedingsstoffen voor dieren;
– voedingsmiddelen, geuren en smaken voor menselijke voeding;
– enzymen voor in schoonmaakmiddelen, wasmiddelen, en fabricage van voedsel en stoffen;
– duurzame productiemethoden voor cosmetica, persoonlijke verzorgingsmiddelen en andere sectoren consumentengoederen
– groene polymeren voor verpakkingen en textiel;
– biobrandstoffen.’

Cosmetics
Cosmetica behoren tot de producten van de biobased ecnomy. Foto: Pixaby.

Hoe groot is de biobased economy?

BIO heeft een aantal studies en marktanalyses bekeken om de economische waarde van de biobased economy te bepalen. Het is moeilijk om economische effecten over de hele waardeketen vast te stellen, omdat de biobased economy wordt gekenmerkt door snelle innovatie. Voortdurend worden nieuwe toepassingen ontsloten voor agrarische grondstoffen door industriële biotechnologie, zoals gentechnologie en genetische aanpassing van bacteriën, en door nieuwe producten en materialen.

Zo geeft onderzoek door Bioeconomy Capital aan dat in de VS, de biotechnologische industriesector meer dan $ 140 miljard voortbracht in business-to-business inkomsten in 2016. Op het niveau van de consument is het economisch effect waarschijnlijk nog 10 tot 30 procent hoger. Het bedrijf merkt op dat er forse groei is bij duurzame chemicaliën en geneesmiddelen, en voedingsingrediënten. Vooral de biotech sector brengt veel waarde voort. TEConomy berekent dat elke baan in de biotechnologische industrie 5,5 extra banen schept elders in de economie. Elke arbeider werkzaam in de landbouw- en chemicaliënsectoren van de biotech industrie, waaronder die van biobrandstoffen, schept zelfs 18,4 extra banen. En volgens Lux Research pompten investeerders tussen 2010 en 2015 bijna $ 9,2 miljard dollar in de sector industriële biotechnologie, vooral bij duurzame chemicaliën en groene kunststoffen. Deze gelden kwamen uit vele bronnen, waaronder private equity en wat overheidsgeld. Maar het merendeel van de investeringen en financiering – $ 5,3 miljard (57 procent) – kwam van durfkapitaal. Durfkapitalisten investeren vooral in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën; nieuwe bedrijven in de synthetische biologie hebben de afgelopen jaren hiervan het meeste opgestreken.

Bouwen van de waardeketen van duurzame chemicaliën

Men heeft hoge verwachtingen van de industriële biotechnologie, vanwege zijn diversiteit en zijn snelle groei bij de ontdekking van biologische en andere processen waarmee duurzame en hernieuwbare grondstoffen kunnen worden omgezet in waardevolle producten. Men verwacht dan ook nieuwe groei op basis van intensiever onderzoek en ontwikkeling, nieuwe mogelijkheden in synthetische biologie en gentechnologie, en recente ervaringen bij opschaling van industriële biotechnologische processen.

BIO zegt dat landen en regio’s die investeringen en opschaling op dit terrein steunen, zullen profiteren van blijvende groei van de biobased economy. Overheden en regio’s die deze kansen grijpen, zullen worden beloond met meer werkgelegenheid en economische groei. Nog afgezien van een beter milieu en andere voordelen voor de bevolking.

Op het 2018 World Congress on Industrial Biotechnology in Philadelphia valt onder meer te beleven:
Vier bijeenkomsten op disndag 17 juli over groeiende markten van groene producten: From research and development to scaling for commercial production to investment’.
Vier bijeenkomsten over synthetische biologie en gentechnologie op woensdag 18 en donderdag 19 juli. Hier wordt onderzocht hoe nieuwe technologieën de biobased economy aanjagen, hoe duurzame chemicaliën en synthetische biologie naar elkaar toegroeien, en hoe de invloed is van machineleren, robotica en biologische systemen op de industrie.
Vier bijeenkomsten op dinsdag 17 juli over een golf innovaties in de industriële biotechnologie met invloed op voeding en consumentenproducten als speciale voedselingrediënten, en geur- en smaakstoffen.
Het hele programma van het 2018 BIO World Congress in Philadelphia vindt u hier.
En hier vindt u een lijst van sprekers en deelnemers. Deelnemers aan het 2018 BIO World Congress kunnen gebruik maken van het One-on-One PartneringTM systeem van BIO.
U kunt zich
hier opgeven voor deelname aan het congres.

 Interessant? Lees dan ook:
Biobased economy strategie: via speciale chemicaliën en materialen
Drop-ins, een dwaalweg voor de biobased economy
Meervoudig gebruik van biomassa

(Visited 7 times, 1 visits today)

Plaats een reactie