MENU ZOEKEN

2 Responses

  1. Jan Berends 26 februari 2013 at 09:14 | | Reply

    Er zit een ongerijmdheid in het verhaal van Ton Runneboom. Hij zegt dat in de EU de teelt van suikerbieten aantrekkelijk is bij een suikerprijs die ‘ver boven de wereldmarkt’ ligt. Bij een lagere suikerprijs, bijvoorbeeld op het niveau van rietsuiker (250 euro per ton) zou de teelt van suikerbieten in Noordwest Europa wel eens minder aantrekkelijk kunnen worden. Waar moet dan al die suiker voor de industrie vandaan komen?

  2. Jan Straatman 4 maart 2013 at 08:58 | | Reply

    Hallo Ton,
    een interessant artikel!

    Jan Straatman

Leave a Reply