Vraaggestuurd onderzoek? Geloof het maar niet!

Een druppel op een gloeiende plaat. Zo kun je hoeveelheid geld wel noemen die, binnen het Topsectorenbeleid, voor de ‘innovatiemotor’ van de Nederlandse economie, het Midden- en Klein Bedrijf beschikbaar is voor innovatie. Twee miljoen euro per Topsector. Gezamenlijk hebben … Read more

Bel Roel

Ik weet niet hoe de Nederlandse overheid tegen haar rol aan kijkt in het proces van de ontwikkeling van de biobased economy.  Waarschijnlijk als initiator, inspirator en richtinggever. Daar is ook wel iets voor te zeggen. Samen met VNO ontwikkelde … Read more

Biobased economy in de polder

Herman Vermeer is boer in de Flevopolder. Hij verbouwt hutspot (aardappels, uien, winterpeen), tarwe, koolraap en tulpen op 70 hectare, maar daarnaast zit hij in een windcoöperatie met zijn buren. Samen hebben ze op hun land zes windturbines geïnstalleerd, gezamenlijk … Read more